Úpravy wp-config.php vo WordPress

Úpravy wp-config.php vo WordPress

Návod na úpravy WordPress pomocou wp-config.php. Ak čokoľvek budete upravovať, najskôr si súbor wp-config.php zálohujte! Pokiaľ s úpravami WordPress súborov nemáte skúsenosti, nerobte to a požiadajte o úpravu odborníka!

K čomu súbor wp-config.php slúži?

Jedná sa o konfiguračný súbor, ktorý je automaticky generovaný pri inštalácii WordPress. Sú v ňom okrem iného uložené prístupové údaje k MySQL databáze, bez ktorej by WordPress nefungoval. Vzhľadom k tomu, že tento súbor obsahuje mnoho citlivých informácií, odporúčam, aby ste tento súbor upravovali len s maximálnou opatrnosťou a len v prípade, že viete čo robíte.

Nastavenie MySQL v wp-config.php

/** The name of the database for WordPress */
define(‚DB_NAME‘, ‚Názov Databázy‘);

/** MySQL database username */
define(‚DB_USER‘, ‚Uživatelské meno Databazy‘);

/** MySQL database password */
define(‚DB_PASSWORD‘, ‚Heslok k Databazy‘);

Predpona databázy – table prefix

$table_prefix = ‚wp_‘;

Režim ladenia chýb

define(‚WP_DEBUG‘, false);

Povolenie Cache

define (‚WP_CACHE‘, true);
define (‚ENABLE_CACHE‘, true);

#definovanie cache v sekundách
define (‚CACHE_EXPIRATION_TIME‘, 3600);

Zmena URL web stránky

define (‚WP_HOME‘,’https://www.xxx.xx‘);
define (‚WP_SITEURL‘,’https://www.xxx.xx‘);

Vypnutie/zapnutie automatických aktualizácií

define( ‚WP_AUTO_UPDATE_CORE‘, false );

# Zakázať všetky základné aktualizácie:
define (‚WP_AUTO_UPDATE_CORE‘, false);

# Povoliť všetky základné aktualizácie, vrátane menších a väčších:
define (‚WP_AUTO_UPDATE_CORE‘, true);

# Povoliť základné aktualizácie pre menšie vydania (predvolené):
define (‚WP_AUTO_UPDATE_CORE‘, ‚minor‘);

Nastavenie PHP pamäte

define( ‚WP_MEMORY_LIMIT‘, ‚512M‘ );

Limit pre nastavenie PHP pamäte

define( ‚WP_MAX_MEMORY_LIMIT‘, ‚256M‘ );

Nastavenie COOKIE domény

define( ‚COOKIE_DOMAIN‘, ‚www.xxx.xx‘ );

Nastavenie Requestov

#Zákaz Exterých Requestov
define(‚WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL‘, true);

#Povolenie Externých Requestov
define(‚WP_ACCESSIBLE_HOSTS‘, ‚wordpress.org‘);

Automatické vymazavanie koša

define( ‚EMPTY_TRASH_DAYS‘, 30 );

Zmena intervalu pre AutoSave

define( ‚AUTOSAVE_INTERVAL‘, 160 );

Cleanup Image Edits

define( ‚IMAGE_EDIT_OVERWRITE‘, true );

Automatická optimalizácia databáze

define( ‚WP_ALLOW_REPAIR‘, true );

Zákaz editora pluginov a tém

define (‚DISALLOW_FILE_EDIT‘, true);

Úprava počtu a zákaz revizií

define( ‚WP_POST_REVISIONS‘, 2 );
define( ‚WP_POST_REVISIONS‘, false );

Presmerovanie neexistujúcej domény alebo priečinka

define( ‚NOBLOGREDIRECT‘, ‚example.com‘ );

Používanie „dev“ verzie skriptov a štýlov

define (‚SCRIPT_DEBUG‘, true);

Zobrazenie chýb vo WordPress

# pri novších verziách musíte definovať (‚WP_DEBUG‘, true);
define (‚WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER‘, true);
define (‚WP_DEBUG_DISPLAY‘, true);

Povolenie práv k zápisu a čítania súborov

define(‚FS_CHMOD_FILE‘, 0644);
define(‚FS_CHMOD_DIR‘, 0755);

 

Cesta k šablóne a cesta k šablóne so štýlmi

define(‚TEMPLATEPATH‘, get_template_directory());
define(‚STYLESHEETPATH‘, get_stylesheet_directory());

Zobraziť všetky definované konštanty

print_r(@get_defined_constants());

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne