Zásadné zmeny v marketingu

Spotrebiteľ je informovanejší, náročnejší a netrpezlivejší ako kedykoľvek predtým. S rastúcim objemom informácií sa skrátila naša schopnosť koncentrácie z 12 sekúnd v roku 2000 na dnešných 2,8 sekundy pri generácií Z. Celý článok

Marketingový slovník

SEO - search engine optimization, SEM Marketing - vyhľadávanie na Google, Lon gtail kľúčové slová, WordPress - môžete si vytvoriť web stránku alebo blog Celý článok

Marketingový mix

Marketingový mix označuje spojenie štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma používa na dosiahnutie svojich cieľov. Tento model vyvinul Neil Borden okolo roku 1949, kedy začal prvýkrát používať toto slovné spojenie. Celý článok