Zmysel registrácie do katalógov

Katalógy sú webové portály kde sú tematicky, väčšinou podľa nejakých kategórii, umiestnené odkazy na webové prezentácie. Takže každý katalóg má určité kategórie, do ktorej sa registruje webová prezentácia tematicky. Obsah stránok potom musí byť v súlade s kategóriou katalógu. Registrácie v katalógoch sú veľmi dôležité pre vyhľadávače, pretože väčšina vyhľadávačov hľadá informácie práve v katalógoch. Slovenských katalógov existuje cca 60 (o ktorých viem). Niektoré sú úplne zadarmo, na niektoré zas svoj zápis môžete umiestniť jedine za určitú sumu a na určité obdobie.

 

Registrácia sa vykonáva spravidla manuálne a odsúhlasenie potom záleží na administrátorovi každého katalógu, ktorý musí skontrolovať správnosť zápisu, tiež jeho umiestnenie do správnej kategórie. Registrovať môžete do všetkých katalógov, veľmi dôležité však je, aby Vaša webová stránka bola zaregistrovaná v najznámejších katalógoch, ako sú Zoznam, Atlas, AZET.

 

 

Prečo je stále registrácia do katalógov dôležitá ?

Registrácia do katalógov je prvým krokom v budovaní spätných odkazov. Najväčší prínos je až následkom registrácie. Samotná registrácia prináša iba existenciu odkazu v nejakom katalógu, kam nepríde mnoho užívateľov. Hlavným prínosom je však fakt, že dôležité a dominantné vyhľadávače ako GOOGLE a BING dávajú váhu tomu, že niekde v internete sa nachádzajú odkazy na vaše webové stránky. Vo výsledku sú webové stránky lepšie hodnotené. To znamená, že dôveryhodnosť získaná na základe registrácií zásadne prispieva k získaniu lepších pozícií vo vyhľadávačoch. Samozrejmosťou je, že registrácia do katalógov musí ísť ruka v ruke so SEO Optimalizáciou. Inak by získaní užívatelia ľahko stratili o dobre indexované webové stránky záujem.

 

 

 

Rozdiel medzi vyhľadávačmi a katalógmi

Rozdiel medzi katalógom a vyhľadávačom je ten , že používateľ v katalógu vyhľadáva informácie na základe kategórií, prípadne abecedy. Tiež väčšina vyhľadávačov má už vyhľadávacie políčko. Po zadaní kľúčového slova sa objavia weby, ktoré majú toto políčko obsiahnuté v titulku stránky, prípadne v popisku. Vo fulltextovom vyhľadávaní sa stránky indexujú na základe obsahu celej webovej prezentácie. Každý vyhľadávač má svoje programy, ktorými prechádza celý internet, hľadá stránky a následne si ich ukladá do svojej databázy. V databáze sú uložené všetky parametre a obsah danej stránky. Po zadaní hľadaného výrazu fulltextový vyhľadávač indexuje webstránky podľa relevantnosti zo svojej databázy.

 

 

 

Rozdelenie katalógov

Katalógy je možné deliť do nasledujúcej základných skupín:

Základné katalógy, Všeobecné katalógy, Profesionálne katalógy, Regionálne katalógy, Zahraničné katalógy, Výberové katalógy, Katalógy pre firmy

Toto členenie pomáha záujemcom o registráciu smerovať svoj záujem cielene tak, aby to splnilo svoj účel čo najlepšie.

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne