skip to Main Content
+421 950 216 916 info@kameniczki.online Zóna pre klientov Zóna pre zamestnancov

Stratégia linkbuildingu vám ukáže cestu

Čo je stratégia linkbuildingu

V rámci prípravy stratégie linkbuildingu zanalyzujem odkazový profil vášho webu a webov vašich konkurentov. Posúdim vašu odkazovú popularitu a nájdem nový potenciál a priestor pre jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie. Ukážem vám pokročilé spôsoby a možnosti získavania kvalitných spätných odkazov s prihliadnutím k špecifickým potrebám vášho webu.

 

 

Čo vám stratégia linkbuildingu prinesie

Rozhodujete sa, či má pre vás linkbuilding zmysel a v akej forme a intenzite sa mu máte venovať? Pomôžem vám urobiť si obraz o vašom postavení v rámci trhu v porovnaní s konkurenciou, vyhodnotím vaše doterajšie linkbuildingové aktivity a posúdim vaše ciele. Stratégiu linkbuildingu je vhodné vypracovať aj vtedy, ak sa už linkbuildingu venujete a radi by ste sa pustili aj do jeho pokročilejších metód.

 

 

Ako vyzerá obsah stratégie

Stratégia linkbuildingu je dokument zložený z troch častí. V úvode zanalyzujem váš súčasný odkazový profil, posúdim ho z hľadiska kvantity i kvality. Zameriam sa na faktory, akými sú relevancia odkazov, texty spätných odkazov, cieľové stránky, ich umiestnenie na stránkach, rôznorodosť odkazového portfólia a jeho vývoj v čase.

V druhej časti sa zameriam na situáciu na trhu vo vašom odvetví. Posúdim odkazové portfóliá webov, ktoré vy sami považujete za najväčších konkurentov, alebo sa ako konkurenti javia na základe výsledkov vyhľadávania najdôležitejších fráz a kľúčových slov. Urobíte si tak obraz o postavení klienta a situácii na trhu. Odhalím špecifiká vášho odvetvia a možné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť.

Na základe týchto poznatkov získate odporúčanie, do akej miery a v akej intenzite a forme sa linkbuildingu venovať. Navrhnem vám súhrn jednorazových i dlhodobých aktivít a ukážem vám zaujímavé príklady z praxe, ktoré pomôžu vaše odkazové portfólio efektívne rozvíjať.