SEO optimalizácia – Texty odkazov

IV. časť

Text odkazu je text s možnosťou kliknutia, ktorý sa používateľom zobrazí ako odkaz. Je umiestnený vo vnútri značky textu odkazu. Tento text poskytne vyhľadávaču Google aj užívateľom základné informácie o stránke, na ktorú odkazujete. Odkazy na vašej stránke môžu byť interné odkazy – smerujúce na iné stránky na vašom webe, alebo externé odkazy vedúce k obsahu na iných weboch. V oboch prípadoch platí, že čím lepší je váš text odkazu, tým jednoduchšie je pre užívateľov prechádzanie. Google tiež ľahšie rozpozná zameranie stránky, na ktorú odkazujete.

Zvoľte popisný text 

Text odkazu by mal obsahovať aspoň základné informácie o zameraní stránky, na ktorú odkazujete.

Píšte výstižné SEO texty 

Snažte sa o krátky a zároveň popisný SEO text – zvyčajne je ním niekoľko slov alebo krátka fráza.

Formátujte odkazy, aby boli ľahšie rozpoznateľné 

Uľahčite používateľom rozoznanie bežného textu od textu odkazov. Ak používatelia nepostrehnú odkazy alebo na ne budú náhodne klikať, nebude mať pre nich váš obsah až taký úžitok.

Myslite aj na text interných odkazov

Možno o odkazovaní zvyčajne rozmýšľate ako o smerovaní na externé weby. Ak však budete venovať viac pozornosti textom použitým pre interné odkazy, môžete tým pomôcť používateľom aj prehľadávaču Google pri prechádzaniu stránok.

zdroj: GOOGLE

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne