SEO optimalizácia – Obrázky

V. časť

Obrázky môžu pôsobiť dojmom nekomplikovanej súčasti vášho webu. Napriek tomu môžete prácu s nimi optimalizovať. Každý obrázok môže mať odlišný názov súboru a atribút „alt“ – oba môžete využiť vo svoj prospech. V prípade, že sa obrázok z akéhokoľvek dôvodu nezobrazuje, atribút „alt“ vám umožní určiť  preň alternatívny text.  Ak si používateľ prezerá váš web v prehliadači, ktorý nepodporuje obrázky, prípadne používa alternatívne technológie (ako je program na čítanie obrazovky), obsah atribútu alt mu poskytne informácie o tomto obrázku.

 

Ďalším dôvodom je, že ak používate obrázok ako odkaz s alternatívnym textom pre dotyčný obrázok sa bude pracovať podobne ako s viditeľným textom textového odkazu. Všade tam, kde v systéme prechádzania webom môžete ako odkaz použiť textový odkaz aj obrázok, vám odporúčame zvoliť textový odkaz. Nakoniec, SEO optimalizácia názvov súborov a alternatívneho textu uľahčí Vyhľadávaniu obrázkov Google rozpoznanie vašich obrázkov.

 

Použite stručné, ale popisné názvy súborov a alternatívny text 

Pre názvy súborov a alternatívny text (len jazyky ASCII) platí to isté, čo pre mnohé iné SEO optimalizované časti stránky – najlepšie sú vtedy, keď sú krátke a výstižné.

 

 

Alternatívny text dodajte v prípade, že ako odkazy používate obrázky 

Ak sa rozhodnete ako odkaz použiť obrázok, vyplnenie jeho alternatívneho textu pomôže vyhľadávaču Google lepšie rozpoznať zameranie stránky, na ktorú odkazujete. Predstavte si, že píšete text odkazu pre textový odkaz.

 

 

Obrázky ukladajte do ich vlastného adresára 

Namiesto rozptýlenia súborov obrázkov do početných adresárov a podadresárov naprieč doménou zvážte ich zlúčenie do jediného adresára (napr. doména.com/obrazky/). Cesta k vašim obrázkom sa tým zjednoduší.

 

 

Používajte bežne podporované typy súborov 

Väčšina prehliadačov podporuje formáty obrázkov JPEG, GIF, PNG a BMP. Dobrým nápadom je aj upraviť rozšírenie názvu súboru

 

 

 

zdroj: GOOGLE

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne