SEO optimalizácia – Názov, Popis, URL adresa

I. časť

SEO Optimalizácia pre vyhľadávacie nástroje často spočíva v robení malých úprav v jednotlivých častiach webových stránok. Keď sa na tieto zmeny pozeráte oddelene, môžu sa javiť ako malý nárast zlepšenia. Keď sa však na ne pozriete ako na súčasť viacerých optimalizácií, môžu mať viditeľný vplyv na pohodlie pri práci so stránkami aj na ich výkonnosť vo výsledkoch prirodzeného vyhľadávania.

 

Vytvárajte jedinečné a presné názvy stránok

V názve domovskej stránky môže byť uvedený názov vašich webových stránok alebo vašej firmy. Tiež by mohol zahŕňať zopár dôležitých informácií, ako napríklad polohu firmy, niekoľko z jej hlavných oblastí zamerania, prípadne niekoľko jej ponúk.

 

Popíšte presne obsah stránky – Zvoľte názov, ktorý efektívne popisuje tému obsahu stránky.

 

Pre každú stránku vytvorte jedinečný názov – Každá z vašich stránok by v ideálnom prípade mala mať jedinečnú značku title, vďaka ktorej ju Google rozlíši od ostatných stránok na webe.

 

Vytvorte stručné, ale popisné názvy – Názvy môžu byť krátke a zároveň informatívne. Ak je názov príliš dlhý, prehliadač Google zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania len časť z neho.

 

 

Využite metaznačku „description“

Metaznačka „description – popis“ stránky poskytuje vyhľadávaču Google a iným vyhľadávacím nástrojom súhrnné informácie o obsahu stránky. Zatiaľ čo názov stránky môže tvoriť niekoľko slov alebo fráza, metaznačku „description“ môžu tvoriť jedna alebo dve vety, prípadne krátky odsek.

Metaznačky description sú dôležité, pretože ich Google môže použiť ako úryvky pre vaše stránky. Všimnite si, že hovorím „môže“ – Google totiž môže použiť relevantnú sekciu viditeľného textu vašej stránky, pokiaľ sa zhoduje s dopytom používateľa.

Osvedčeným postupom pre prípad, že Google nenájde vhodný výber textu pre úryvok, býva vždy pridanie metaznačiek description ku každej zo stránok.

 

Výstižne zhrňte obsah stránky – Napíšte informatívny popis, ktorý používateľov zaujme, keď vašu metaznačku description zazrú ako úryvok vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Vytvorte jedinečné popisy pre každú stránku – Ak bude mať každá stránka inú metaznačku description, pomôže to používateľom aj vyhľadávaču Google – najmä vo vyhľadávaniach, ktoré môžu používateľom zobraziť viacero stránok vo vašej doméne.

 

 

Vylepšite štruktúru svojich adries URL

Vytvorenie popisných kategórií a názvov súborov pre dokumenty na vašich webových stránkach vám môže pomôcť udržať prehľadnosť stránok. Vyhľadávacím nástrojom môže zase uľahčiť indexové prehľadávanie vašich dokumentov. Vďaka nemu sa môžu vytvoriť aj ľahšie, „používateľsky prístupné“ adresy URL pre používateľov, ktorí budú chcieť odkazovať na váš obsah. Extrémne dlhé a tajomne vyzerajúce adresy URL obsahujúce len niekoľko rozpoznateľných slov môžu na návštevníkov pôsobiť zastrašujúco.

 

Pamätajte si, že adresa URL dokumentu sa zobrazí vo vyhľadávači Google pod názvom dokumentu a úryvkom ako časť výsledku vyhľadávania. Ak sa slová v adrese URL vyskytujú aj v dopyte požívateľa, budú vo výsledku vyhľadávania zvýraznené (podobne ako pri názve a úryvku).

 

V adresách URL používajte slová – Adresy URL so slovami, relevantnými pre obsah a štruktúru vašich stránok, sú priateľskejšie pre používateľov, ktorí prechádzajú vašimi stránkami. Návštevníci si ich ľahšie zapamätajú a môžu byť ochotnejší odkazovať na ne.

 

Vytvorte jednoduchú štruktúru adresárov – Použite štruktúru, ktorá má prehľadne usporiadaný obsah a návštevníkom uľahčí orientáciu na vašich stránkach. Pokúste sa prostredníctvom štruktúry adresárov naznačiť typ obsahu na adrese URL.

 

Poskytnite jedinú verziu adresy URL, pomocou ktorej bude možné dosiahnuť dokument – Ak sa v štruktúre a vnútornom prepojení svojich stránok zameriate na to, aby použité odkazy smerovali na jedinú adresu URL, nebude dochádzať k tomu, že jedna skupina používateľov bude odkazovať na jednu verziu adresy URL a druhá na inú verziu (čím by sa reputácia dotyčného obsahu delila medzi rôzne adresy URL).

zdroj: GOOGLE

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne