SEO optimalizácia – Mapa stránok

II. časť

Dôležitosť systému prechádzania webovými stránkami spočíva v tom, že návštevníkom môže urýchliť nájdenie hľadaného obsahu. Vyhľadávacím nástrojom zase môže pomôcť rozlíšiť obsah, ktorý správca webu považuje za dôležitý. Hoci sa výsledky vyhľadávania Google poskytujú na úrovni stránok, Google by mal rád prehľad o tom, akú rolu zohráva konkrétna stránka v celkovej štruktúre webu.

 

Každý web má svoju domovskú alebo „základnú“ stránku, ktorá býva zvyčajne jeho naj navštevovanejšou stránkou a pre mnohých návštevníkov východiskovým bodom v prechádzaní stránkami. Pokiaľ váš web nepozostáva len z niekoľkých stránok, mali by ste sa zamyslieť nad spôsobom prechádzania zo všeobecnej stránky (vaša koreňová stránka) na stránku so špecifickejším obsahom.

 

Mapa stránok je jednoduchá stránka na webe, ktorá zobrazuje jeho štruktúru. Zvyčajne pozostáva z hierarchicky usporiadaného zoznamu stránok na webe. Používatelia ju môžu navštíviť, ak na vašom webe nevedia nájsť konkrétne stránky. Hoci túto stránku navštívia aj vyhľadávacie nástroje (a dosiahnu tak lepšie pokrytie indexového prehľadávania stránok na webe), slúži predovšetkým návštevníkom (ľuďom).

 

Súbor Sitemap vo formáte XML, ktorý vyhľadávaču Google môžete odoslať prostredníctvom služby. Nástroj správcu webu Google, uľahčí objavovanie stránok na vašom webe. Využitie súboru Sitemap je tiež jedným zo spôsobov (aj keď nie zaručeným), ako vyhľadávaču Google povedať, ktorú verziu adresy URL by ste chceli mať ako kanonickú.

 

Vytvorte prirodzene usporiadanú hierarchiu

Používateľom čo najviac uľahčite prechod zo všeobecného obsahu na webe na špecifickejší. Tam, kde je to zmysluplné, pridajte stránky systému prechádzania a funkčne ich zakomponujte do štruktúry interných odkazov.

 

V systéme prechádzania používajte hlavne text

Ovládanie systému prechádzania medzi stránkami vášho webu prostredníctvom textových odkazov uľahčí vyhľadávacím nástrojom indexové prehľadávanie a orientáciu na webe. Túto možnosť uprednostňuje pred inými prístupmi mnoho používateľov – hlavne na zariadeniach, ktoré nemusia podporovať formát Flash alebo jazyk JavaScript.

 

Použite navigáciu s popisom cesty

Popis cesty je riadok, ktorý obsahuje interné odkazy. Nachádza sa v hornej alebo dolnej časti stránky a používateľom umožňuje rýchlo prejsť späť na predchádzajúci sekciu alebo na koreňovú stránku. V mnohých popisoch cesty býva na prvom mieste na ľavej strane odkaz na najvšeobecnejšiu stránku (zvyčajne základná stránka). Smerom napravo od nej bývajú odkazy na špecifickejšie sekcie.

 

Umiestnite na web mapu stránok vo formáte HTML a použite súbor Sitemap vo formáte XML

Jednoduchá stránka s mapou stránok s odkazmi na všetky, alebo len najdôležitejšie stránky (ak ich máte stovky alebo tisícky), môže vášmu webu pomôcť. Vytvorením súboru Sitemap vo formáte XML pre svoj web zabezpečíte, aby vyhľadávacie nástroje našli stránky na webe.

 

Zvážte aj prípadné odstránenie časti adresy URL používateľom

Niektorí používatelia môžu prechádzať stránkami neobvyklými spôsobmi a mali by ste to predvídať. Používateľ môže napríklad namiesto použitia odkazov v zobrazení cesty odstrániť časť adresy URL v nádeji, že takto nájde všeobecnejší obsah.

 

Stránka 404 by mala spĺňať svoj účel

Občas sa stane, že používatelia prídu na neexistujúcu stránku na vašom webe – buď nasledovaním nefunkčného odkazu, alebo zadaním nesprávnej adresy URL. Vlastná stránka 404, ktorá prirodzene navedie používateľa späť na fungujúcu stránku na webe, môže výrazne zvýšiť jeho pohodlie. Stránka 404 by mala obsahovať odkaz späť na vašu koreňovú stránku a taktiež na nej môžu byť odkazy na obľúbený alebo súvisiaci obsah na webe. Spoločnosť Google poskytuje používateľom mini aplikáciu 404, ktorú si môžete vložiť na svoju stránku 404. Spolu s mini aplikáciou tak získate množstvo užitočných funkcií. Pomocou služby Nástroje správcu webu Google zase môžete nájsť zdroje adries URL, ktoré spôsobujú chyby „nebola nájdená“.

 

Pokračovať v kurze III. časť – SEO optimalizácia – Kvalitný obsah

 

zdroj: GOOGLE

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne