SEO faktory určujúce poradie stránok

Prieskum SEO faktorov bol založený na rozsahu 600 000 a viac kľúčových slov s cieľom objasniť, čo skutočne ovplyvňuje výsledky vyhľadávania. Analyzovali 12 najvýznamnejších a najkontroverznejších SEO faktorov a dospeli k záveru, že priama návštevnosť stránky je v súčasnosti najvýznamnejším faktorom poradia stránky vo vyhľadávaní.

SEO faktory určujúce poradie:

 1. Priame návštevy webových stránok
 2. Čas strávený ny stránke
 3. Počet stránok na reláciu
 4. Miera odchodov
 5. Celkový počet odkazujúcich domén
 6. Celkový počet spätných odkazov
 7. Počet referenčných IP adries
 8. Celkový počet follow spätných odkazov
 9. Veľkosť obsahu stránky
 10. Zabezpečenie webových stránok (HTTPS)
 11. Celkový počet ALT textov
 12. Kľúčové slovo v ALT texte
 13. Kľúčové slovo v obsahu
 14. Frekvencia kľúčových slov v obsahu
 15. Kľúčové slovo v názve
 16. Kľúčové slovo v meta popise
 17. Video na stránke

Určite Ťa bude zaujímať, že:

45 % je rozdiel v dĺžke obsahu medzi Top-3 a 20. pozíciou

65 % domén, ktoré sú na popredných pozíciach s vysokým objemom vyhľadávania, majú HTTPS certifikát

10 000 je rozdiel v počte odkazujúcich domén medzi 2. a 10. pozíciou vo vysoko objemovom vyhľadávaní

49% je priemerná miera odchodov pre domény v rámci Top-3

18% domén zaradených do kategórie vysoko objemového vyhľadávania, nemá kľúčové slová v obsahu

3-3,5 z celkových návštev stránky pochádza z vyhľadávania

o 20% viac referenčných odkazov na web stránky zaistí druhú pozíciu vo vyhľadávaní, ale nepomôžu k prvému miestu vo vyhľadávaní

2.2 krát viac spätných odkazov dostane doménu na prvú pozíciu

len 3% spätných odkazov obsahujú kľúčové slová v alt texte

Zdroj: SEMRUSH