Search Engine Marketing

Teda marketing vo vyhľadávačoch sú marketingové nástroje, ktoré Vašim webovým stránkam umožnia umiestniť sa vo vybraných vyhľadávačoch na čo najlepších pozíciách. Zmyslom je, aby užívateľovi internetu, ktorý zadá kľúčové slovo či ich frázu, bola zobrazená (umiestnená na vhodných pozíciách vo výsledku vyhľadávania) určitá webová prezentácia ponúkajúca požadovaný obsah a informácie.

V SEM marketingu sa používajú dva marketingové nástroje.  Prvý nástroj je platená forma, kde sa využíva PPC (Pay Per Click) kampaň, čo je textová kampaň umiestnená na platených odkazoch priamo vo vyhľadávačoch. Mimo textovej platenej formy sa môže využiť aj obrázková forma v obsahovej sieti.  Zatiaľ čo druhý nástroj využíva techník, ktoré www stránku upravia vnútorne aj zvonka tak, aby sa čo najviac páčila vyhľadávačom, čo sú SEO techniky alebo tiež SEO optimalizácie.

Takže kde najefektívnejšie uplatníte internetový marketing ?

Vo vyhľadávačoch. V súčasnej dobe u nás dominujú prevažne dva vyhľadávače, je to GOOGLE a BING. Ostatné AZET, ZOZNAM a ATLAS už nemajú tak veľký podiel na slovenskom internete ako to bolo pred pár rokmi.

Je jasné, že najväčší počet používateľov Vás bude hľadať na Google alebo BINGu, preto je najúčinnejší internetový marketing práve na Google a BING. Ostatné vyhľadávače jednoducho nemajú dostatočný počet užívateľov alebo do značnej miery preberajú výsledky vyhľadávania z týchto dominantných vyhľadávačov. SEO Optimalizácia je jedným z hlavných nástrojov, ako prispôsobiť webovú stránku a jej obsah spôsobu vyhľadávania užívateľov a indexáciu vyhľadávačov.

U ktorých web stránok je vhodné využitie SEM?

Jednoducho sa dá povedať, že SEM metóda (metóda internetového marketingu) sa dá využiť na akúkoľvek stránku, ktorá má čo ponúknuť užívateľovi. Marketingové nástroje sa ale používajú predovšetkým tam, kde je potreba niečo predať. Preto sa SEM používa najmä na komerčné účely. Ale hľadiskom je určite aj návratnosť týchto investícií.

Napríklad sú to atraktívne či nové informácie k produktom či službám. Na internete je ale tiež veľa informácií, niektoré nie sú vhodné na zverejňovanie. Keďže neboli vytvorené za týmto účelom, ide napríklad o vnútropodnikové informácie, uchovanie a výmena dát alebo užívateľské dáta.


Je SEM marketing pre vás vhodným riešením ?

Zviditeľnenie webových prezentácií je kľúčové pre podniky či podnikateľov, ktorí ponúkajú určité produkty a služby. Sú teda motivovaní k ich prezentácii a propagácii. Internetový marketing je čím ďalej dôležitejší vo väzbe na rastúci význam internetu ako nástroja na vyhľadávanie informácií. Forma online marketingu má jednu veľmi dôležitú vlastnosť a to že sa nejedná sa o reklamu, ako ju poznáme z iných médií. Potenciálnym klientom nie je komerčná informácia vnucovaná. Pokiaľ má ale užívateľ o informácie záujem, je mu ponúknutý zdroj týchto informácií.

SEM marketing využíva všetkých služieb, smerujúcich k lepšej prezentácii a propagácii akýchkoľvek komerčných a aj nekomerčných informácií.


Koľko to stojí ?

V tomto ohľade je tu zásadný rozdiel od iných druhov reklamy. Cena nie je vytvorená na základe počtu zhliadnutí reklamy. Tak je tomu u v tlači, televízii alebo rozhlasovej reklame. Väčšina nástrojov SEM online marketingu spočíva vo skvalitňovaní informácií, porozumení tomu, čo zákazník skutočne hľadá a potrebuje. Cena potom závisí na zvolenej miere – čase, ktorý SEM marketingový špecialista bude venovať práve týmto činnostiam – kvalite textu, spätným odkazom, vhodná štruktúre, jednoduchosti vyhľadávania informácií, SEO Optimalizácii atď.

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne