Rozdiel medzi SEO a SEM

Rozdiel medzi SEO a SEM

Rovnako ako SEO (Search Engine Optimization – optimalizácia pre vyhľadávače) pochádza aj termín SEM z angličtiny. Ide o skratku názvu Search Engine marketing, v slovenskom preklade teda marketing vo vyhľadávačoch. SEO i SEM sú súčasťou online marketingu. Ich cieľom je v podstate to isté a to zvýšiť viditeľnosť webových stránok na internete. Na dosiahnutie tohto cieľa však oba tieto odbory využívajú úplne iné nástroje. Preto nie je úplne pravdivé tvrdenie, že SEO je súčasťou SEM skôr sa jedná o dva rôzne prístupy k zvyšovaniu návštevnosti z rôznych internetových zdrojov.

SEO

Úlohou SEO je optimalizovať stránky pre algoritmy vyhľadávačov a dosiahnuť tak čo najlepších pozícií v prirodzených výsledkoch vyhľadávania. SEO sa zameriava na zvyšovanie čistoty a validity zdrojového kódu, na zlepšovanie kvality obsahu webových stránok (copywriting) a na rast počtu spätných odkazov smerujúcich na web (linkbuilding, linkbaiting a tvorba microsites). Z tejto definície je jasné, že pre úspešnú SEO optimalizáciu je potrebné vykonať celý rad úprav priamo na webových stránkach.

Náklady na SEO je možné označiť ako jednorazové. Následné udržiavacie náklady sú takmer zanedbateľné, ak sa výrazným spôsobom nezmení algoritmus vyhľadávačov alebo úroveň optimalizácie konkurencie. Efekt, ktoré SEO prináša, je však dlhodobý a pomáhajú k zviditeľneniu webové stránky vo vyhľadávačoch v dlhodobom horizonte.

 

SEM

Cieľom SEM je tiež zvýšiť viditeľnosť webových stránok, tej je však dosahované prostredníctvom platených reklamných systémov. Oproti SEO optimalizácii sú vstupné náklady potrebné na využívanie týchto systémov nižšie, na druhú stranu udržiavanie chodu kampaní vyžaduje neustály prísun finančných prostriedkov.

Príkladom platenej reklamy na internete využívané v rámci SEM sú PPC systémy (Google AdWords, AdSense), platené zápisy v katalógoch firiem, reklamné bannery, umiestňovanie na prednostných pozíciách v porovnávačoch cien (Heuréka) a podobne.

Problémom SEM je teda neustála závislosť od výšky prostriedkov vložených do týchto systémov. Akonáhle sa ich prísun zastaví, kampane prestanú byť aktívne a reklama s odkazom na webovú stránku sa prestane zobrazovať. Efekt týchto nástrojov je teda časovo veľmi obmedzený, ďalším logickým obmedzením je zobrazovanie reklamy iba v určitom vyhľadávači, katalógu či na danom serveri.

 

Výhody SEM proti SEO

Oproti vyššie popísaným nevýhodám musím uviesť tiež niekoľko pozitív SEM. Predovšetkým je to jeho rýchla reakcia na potreby klienta. Akonáhle je kampaň v systéme nastavená a zaplatená, je ihneď aktivovaná a inzercia sa začne okamžite zobrazovať.

V prípade SEO trvá niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov, kým sa optimalizácia prejaví vo výsledkoch vyhľadávania, navyše dopredu nikto nevie, do akej miery bude úspešná. Pre novo vznikajúce alebo neznáme spoločnosti je tak SEM jedna z najlepších možností, ako sa okamžite zviditeľniť v online svete a začať budovať všeobecné povedomie o značke.

O využití SEM je tiež vhodné uvažovať v prípade, že je vo vyhľadávačoch konkurencia pre dané kľúčové slovo príliš vysoká a ani výborná SEO optimalizácia nemôže zabezpečiť, že sa stránky budú zobrazovať na popredných pozíciách. S veľmi všeobecným slovom je v dnešnej dobe vysoko neefektívne sa pokúšať optimalizovať web tak, aby sa zobrazoval na prvej stránke výsledkov vyhľadávania. Neefektivita pramení z toho, že náklady na SEO by boli vyššie, ako sú výdavky na dlhodobú kampaň v PPC systéme pre toto kľúčové slovo.

Ďalšou výhodou SEM je, že pokiaľ je správne nastavený merací systém (Google Analytics), je možné z neho získať oveľa presnejšie výsledky týkajúce sa počtu návštevníkov, hodnoty objednávok či počtu konverzií ako zo SEO optimalizácie.  Stanoviť, ktorý návštevník prišiel na web vďaka uskutočnenej optimalizácii je totiž takmer nemožné.

 

Efektívna kombinácia SEO a SEM

Veľmi efektívne je SEO a SEM samozrejme vhodne kombinovať a to najmä pri novo vzniknutých webových stránkach. Akonáhle sa výsledky SEO optimalizácie prejavia a stránka posilní svoju pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, je možné kampane SEM vypnúť alebo aspoň čiastočne znížiť výdaje vynakladané na ich prevádzku.

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne