Prečo sa zamerať na SEO

Prečo sa zamerať na SEO

Internet sa v poslednom desaťročí stal jedným z najdôležitejších komunikačných kanálov. Mať vlastné webové stránky je pre podnikateľské, ale aj neziskové subjekty už úplnou nutnosťou, osobné webové stránky sa stávajú úplne bežnými. Z tohto dôvodu sa internet plní čoraz viac informáciami, ktoré vyhľadávače vyhodnocujú na základe ich relevantnosti pre dané kľúčové slovo.

Výsledky vyhľadávania následne radí práve podľa relevantnosti jednotlivých webových stránok. Odhaduje sa, že v súčasnosti tvorí návštevnosť z vyhľadávačov až 70% všetkých návštev všetkých webových stránok.

Užívatelia vo vyhľadávačoch prechádzajú len prvé dve až tri stránky výsledkov, webové stránky na ostatných pozíciách navštevujú skôr výnimočne. Vďaka rastu počtu článkov na internete je však stále ťažšie získať prvé pozície vo výsledkoch vyhľadávania. SEO pomáha prostredníctvom svojich techník a nástrojov týchto popredných pozícií dosiahnuť. Toto je hlavný dôvod, prečo je dôležité SEO optimalizácii venovať dostatočnú pozornosť.

 

SEO

Rovnako ako ostatné techniky online marketingu, pomáha zvyšovať viditeľnosť webových stránok na internete. Oproti použitiu SEM – marketingu vo vyhľadávačoch – prináša SEO výhodu jednorazového vynakladania finančných prostriedkov v prvej fáze optimalizácie, náklady na jej udržiavanie už sú viacmenej zanedbateľné. Na rozdiel od SEM marketingu vo vyhľadávačoch sú efekty SEO optimalizácie dlhodobé a popredných pozícií vo vyhľadávačoch je možné dosahovať aj niekoľko rokov.

Pri porovnaní SEO a využívania bannerov narazíme na ďalšie pozitívum. Ak používateľ zadá do vyhľadávača názov produktu alebo služby, možno predpokladať, že o produkt alebo službu už má záujem a chce o ňom získať viac informácií. Ak teda príde na webové stránky návštevník z vyhľadávača, jedná sa o relevantného užívateľa, pri ktorom je pomerne vysoká pravdepodobnosť konverzie. Oproti tomu pri bannerovej reklame treba u používateľa záujem najprv vzbudiť a ale aj potom je pri návšteve z tohto zdroja pravdepodobnosť konverzie nízka.

Skôr, ako sa pustíme do optimalizácie, je treba si ujasniť, aké výsledky od nej očakávame. Ak usilujeme o zvýšenie konverzie našich webových stránok, je nutné správne vyhodnotiť potenciálny rast objednávok a z toho plynúce výnosy. Na základe tejto predikcie potom nasleduje rozhodnutie, aký objem finančných prostriedkov je možné na SEO optimalizáciu vynaložiť.

Pri malom webe s nízkym počtom objednávok to bude samozrejme oveľa menej, ako pri zabehnutom e-shope. Ak je stav súčasných a budúcich konverzií vyhodnotený správne a náklady na SEO sú stanovené v závislosti na ich úrovni, mali by byť v optimálnej hladine. V takom prípade sa potom SEO optimalizácia vyznačuje taktiež vysokou mierou návratnosti investícií, pretože oproti iným technikám marketingu objem získaných finančných prostriedkov mnohonásobne prevyšuje veľkosť investičných nákladov.

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne