skip to Main Content
+421 950 216 916 info@kameniczki.online Zóna pre klientov Zóna pre zamestnancov

Nová chyba vo vyhľadávaní Google?

Google neindexuje nedávno publikovaný obsah. Je to nová chyba vo vyhľadávaní Google?

Ak sa pokúsite nájsť nový obsah zo spravodajských serverov ako New York Times, Wall Street Journal alebo z iných obľúbených spravodajských setránok pomocou vyhľadávača Google, nemusíte nájsť nič. Dnešná potencionálna chyba vo vyhľadávaní Google neumožňuje vyhľadávať najnovší obsah z mnohých spravodajských serverov ktorý bol zverejnený v priebehu poslednej hodiny.

Zdá sa, že ide o chybu ale nie som si istý, či ide o chybu indexovania, chybu vo vyhľadávacích filtroch a nástrojoch vyhľadávania Google. Spoločnosť Google bola o tejto chybe informovaná a stanovisko Google zatiaľ nie je známe.