Nedôverujte prehľadom v Google Search Console

Nedôverujte prehľadom v Google Search Console

Nedôverujte prehľadom pokrytia a ani nástroju na kontrolu URL adries v Google Search Console, pokiaľ spoločnosť Google neodstráni prebiehajúce chyby indexovania.

Spoločnosť Google potvrdila, že prehľady pokrytia a vylepšení v Google Search Console neboli aktualizované. Aktuálne prehľady nemusia odrážať aktuálny stav web stránky. Podľa spoločnosti Google, toto všetko súvisí s chybou indexovania.

Novým problémom však je prehľad pokrytia indexu, ktorý nezobrazuje presné a aktuálne údaje. Prehľad v Google Search Console zobrazuje chyby aj po odstranení chýb indexovania a podobné problémy sa vyskytli aj v prehľadoch vylepšení v Google Search Console.

Okrem toho nástroj pre kontrolu URL adries, ktorý je podľa Google SEO nástrojom na kontrolu skutočného stavu indexu web stránky, môže mať tiež problém zobrazovania a nemusí správne zobraziť skutočný stav indexovaných web stránok.

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne