Viaceré analytické nástroje ktoré sledujú výsledky vyhľadávania Google, vykazujú zvýšenie percentuálneho podielu zobrazovania obrázkov vo výsledkoch vyhľadávania Google.

V hlavných výsledkoch vyhľadávania sa podľa niektorých prehľadov teraz zobrazujú obrázky až pre 1/3 všetkých vyhľadávacích dopytov.

SEO Clarity zverejnili údaje ktoré ukazujú, že „obrázky v Top 10 vyskočili z 24% vyhľadávacích dopytov na 34%. Tento nárast bol zaznamenaný už 13. apríla.

Zobrazovanie Google obrázkov môžete vidieť v prípade mnohých typov vyhľadávacích dopytov, pri ktorých Google predpokladá, že by vás mohli zaujímať aj výsledky vyhľadávania v Google obrázkoch.

Obrázky Google tak môžu byť ďalším zdrojom organickej návštevnosti vašich webových stránok.