John Mueller pripomenul, že Google Domain Authority nepoužíva ako hodnotiaci signál a že sa jedná o metriku tretích strán.

„Hoci je to pomerne známa vec, je dobré si to pripomenúť, pretože v rôznej pozmenenej forme sa o tom veľa diskutuje.“