skip to Main Content
+421 950 216 916 info@kameniczki.online Zóna pre klientov Zóna pre zamestnancov

Doménová autorita nie je hodnotiaci signál Google

John Mueller pripomenul, že Google Domain Authority nepoužíva ako hodnotiaci signál a že sa jedná o metriku tretích strán.

„Hoci je to pomerne známa vec, je dobré si to pripomenúť, pretože v rôznej pozmenenej forme sa o tom veľa diskutuje.“