Služba Moja firma na Google spúšťa novú funkciu, ktorá pomôže vlastníkom firiem prezentovať pozitívne recenzie.

Google My Business automaticky navrhne pozitívne recenzie, ktoré bude možné zdieľať ako recenzie zákazníkov prostredníctvom služby Google Posts.

Návrhy sa zobrazia pri prihlásení do služby Moja firma na Google a môžu byť odoslané vlastníkom firiem v e-mailovom upozornení.

Navrhované budú len posledné recenzie, ktoré majú 4 alebo 5 hviezdičiek a vlastníci firiem budú mať možnosť upraviť recenziu pred uverejnením.

Príspevky Google poskytnú efektívny spôsob zdieľania pozitívnych recenzií. Okrem zobrazenia na stránke Google My Business sa firmy môžu zobraziť aj v aplikácii Google Mapy a vo výsledkoch vyhľadávania – SERP.

Príspevky sa budú v predvolenom nastavení aktívne zobrazovať vo vyhľadávaní 7 dní od ich uverejnenia a môžu byť viditeľné až 14 dní.

Oznámenie spoločnosti Google však uvádza, že táto funkcia bude zatiaľ prístupná len v „niektorých krajinách“. Google však neuvádza, ktoré krajiny k tejto funkcii majú prístup.