Spoločnosť Google uviedla, že od februára 2018 sa musia mobilné stránky (AMP) a kanonické stránky zhodovať. Stránky AMP, ktoré nezodpovedajú obsahu kanonických stránok, sa nebudú brať do úvahy pri vyhľadávaní.

Google však zároveň zdôrazňuje, že AMP nie je signálom klasifikácie a pre stránky, ktoré to nedodržiavajú, nebude existovať žiadna sankcia – okrem vyššie uvedenej straty viditeľnosti vo vyhľadávaní.

Google bude vyžadovať zhodu AMP a kanonických stránok

Termín bol stanovený na 1. február 2018

Ak Google nájde po konečnom termíne stránku nevyhovujúcej AMP, presmeruje užívateľov na „NO-AMP verziu“. Ak je to stránka s pomalým načítaním, užívatelia pravdepodobne stránku opustia. Google takisto tvrdí, že bude o tom „informovať správcov webov prostredníctvom vyhľadávacej konzoly“.

Google tvrdí, že to robí na podporu lepšej skúsenosti užívateľov. A snaží sa tiež chrániť integritu samotnej iniciatívy AMP.