skip to Main Content
+421 950 216 916 info@kameniczki.online Zóna pre klientov Zóna pre zamestnancov

Aktualizovaný layout pre vyhľadávanie z mobilov

Google aktualizuje layout pre vyhľadávanie z mobilov. Nový vzhľad dostane vyhľadávacie pole, vylepšené bude zobrazenie výsledkov vyhľadávania, miniatúry a stránkovanie. Tieto zmeny sa väčšinou týkajú mobilného vyhľadávania ale časom budú aplikované aj pre desktopovú verziu.

Vlastníci web stránok dostanú možnosť zakázať tieto zmeny špecifické pre mobilné zariadenia nastavením atribútu „mobile Layout“ vyhľadávacieho prvku na hodnotu „disabled“.