Kľúčové slová a ich dôležitosť

Už v názve zdôrazňujem dôležitosť výberu správnych kľúčových slov charakterizujúcich obsah stránky. Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webstránke. Mali by byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia hľadajúci informáciu.

 

Ak sú teda potenciálnymi používateľmi stránky povedzme veterinári, píše odbornou terminológiou. Ak sú nimi študenti, použije aj trochu slangu, podľa toho, z ktorej oblasti pochádzajú. Kľúčové slová môžu byť v texte dokumentu, texte spojení, prípadne v hlavičke html dokumentu v rámci meta prvkov. Výber správnych kľúčových slov patrí k dôležitej SEO strategii.

 

Je dôležité si pamätať, že výber kľúčových slov by mal byť založený skôr na kvalite ako na kvantite. Relevantnejšie kľúčové slová poskytnú aj lepšie SEO výsledky. Preto pri výbere kľúčových slov berieme do úvahy aj také faktory, ako sú relevancia, hľadanosť a konkurenčnosť.

 

Relevancia 

Niekedy je ťažké odhadnúť, ktoré kľúčové slová pritiahnu na našu stránku najviac návštevníkov. Zistíme to až pri analýze ich správania na stránke. Preto treba investovať prostriedky na monitorovanie analýzy správania návštevníkov, ktoré nám ponúka napríklad systém NAJ.sk. Systém umožňuje presne zistiť, vďaka ktorým slovám alebo frázam prichádzajú používatelia na webstránke a ktorí z nich na ňom aj nakúpia. Hodnotu však môžu mať aj kľúčové slová, ktoré privedú návštevníkov iba pre informácie alebo doplnkový obsah. Takéto kľúčové slová označujeme ako laterálne a pomáhajú zvyšovať popularitu webu.

 

Hľadanosť

Často hľadané frázy privedú na web väčší počet zákazníkov, ale majú zase aj väčšiu konkurenčnosť. Mnohé zo spomínaných nástrojov na určovanie kľúčových slov uvádzajú aj ich hľadanosť používateľmi. Graficky vyjadruje popularitu kľúčového slova aj nástroj Google AdWords.

 

Konkurenčnosť

Kvantitatívny odhad konkurenčnosti získame veľmi jednoducho pomocou tzv. indexu efektívnosti kľúčových slov (KEI -Keyword Effectiveness Index). Meria sa podielom hľadanosti slova a počtom nájdených stránok. Vyjadruje teda, ako efektívne je kľúčové slovo pre našu stránku. Čím je vyššia hodnota KEI, tým je slovo vhodnejšie pre optimalizáciu. Ak je index 0-10 znamená to, že kľúčové slovo je nevhodné pre našu stránku. To znamená, že mnoho iných stránok používa to isté slovo a tak sa pri vyhľadávaní môžeme ocitnúť na nevýhodnej pozícii. Index 10-100 sú pre stránku vhodné kľúčové slová, ešte lepšie je hodnotenie 100-400. Ak dosiahneme index nad 400 znamená to, že naša stránka sa určite ocitne medzi prvými nájdenými stránkami. KEI umožňuje zistiť aj nástroj Wordtracker.

 

KEI

má veľký význam, pretože na mnohých webstránkach sú nevhodné slová, ktoré nevystihujú predmet ich činnosti. Buď sú to slová príliš širokého významu, alebo slová, ktoré nevystihujú presne obsah stránky. Ak vyberiete správne kľúčové slová, používatelia vašu stránku nájdu. Následne si môžu kúpiť tovar, prípadne objednať službu, zapísať sa na odoberanie spravodaja a pod. Bohužiaľ veľa vlastníkov webstránok je ochotných venovať obrovské finančné prostriedky na flashové animácie, grafické vylepšenia, venujú príliš veľa pozornosti na grafický vzhľad stránky a zabúdajú na správny výber kľúčových slov ako jeden z najdôležitejších aspektov nájditeľnosti webstránky.

 

Najdôležitejšou súčasťou vyhľadávacieho nástroja je robot, ktorý potrebuje textové informácie, pretože nedokáže čítať obrázky, flash, JavaScript a ďalšie technológie. Znamená to, že čím viac relevantného textu je na stránke, tým lepšie. Dôležitým pravidlom pri výbere kľúčových slov je neopakovať sa.

 

Už neplatí, že čím viac kľúčových slov, tým má stránka vďaka lepšej zhode vyššie šance umiestniť sa na prvých miestach vo výsledkoch. Práve naopak, čím väčšia diverzita textu, tým je pravdepodobnejšie, že zasiahneme používané kľúčové slová. Aby text pôsobil prirodzene, je dôležité používať synonymá, analógie, metafory či príklady, tak ako je to v bežnom texte. Nebude tak zaujímavý iba z pohľadu SEO, ale bude aj čítavý pre používateľa.