Ako napísať zaujímavý SEO nadpis

Ako napísať zaujímavý SEO nadpis

Väčšina ľudí jednoducho klikne na článok podľa názvu. SEO nadpis musí nejakým spôsobom zaujať a vzbudiť zvedavosť. Hlavným účelom nadpisu je čítať prvú vetu článku. Skutočnosť, že niekto klikne na tvoj článok, neznamená, že ho dočíta a je možné že odíde po prečítaní prvej vety.

Zaujímavý SEO nadpis

Teasery: to sú nadpisy, ktoré čitateľa pomôžu navnadiť. Môžu to byť hádanky, rétorické otázky alebo vtipy. Ale nie vždy fungujú na to a aby čitateľ klikol na článok.

Orientácia na výhody

Ide o názvy, ktoré čitateľovi niečo sľubujú, napríklad riešenie nejakého problému. Sú to sprievodcovia, úvodné produkty alebo tipy, ktoré vedú k požadovanému výsledku. Tento názov väčšinou zaujme čitateľa, pretože je to odpoveď na jeho problém.

Hlavný nadpis

by mal vyjadrovať obsah článku, nemal by byť zbytočne krátky alebo dlhý a príliš všeobecný. Dávaj pozor, aby bol SEO nadpis špecifický. Pokiaľ ide o dĺžku, odporúča sa jeden riadok o dĺžke 156 znakov. Dlhšie nadpisy sú z pohľadu SEO zbytočné a neefektívne. Nadpis musí byť presne tak dlhý, aby sa povedal všetko, čo má. SEO nadpis musí byť vždy jedinečný, originálny a musí čitateľa zaujať. Tiež je vhodné vložiť kľúčové slovo do názvu, čo uľahčí vyhľadanie článku.

Nadpis musí byť tiež gramaticky správny, dávaj si pozor na pravopisné a štylistické chyby.  Nikdy nedávaj odkazy priamo v názvu. Čo sa týka štylistiky, názvy pomáhajú lepšie pochopiť obsah článku. Názvy by nemali presahovať jeden riadok. Text by sa mal hlavne obsahovať presne to, čo názov sľubuje.

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne