Ako napísať zaujímavý SEO nadpis

Väčšina ľudí jednoducho klikne na článok podľa názvu. SEO nadpis musí nejakým spôsobom zaujať a vzbudiť zvedavosť. Hlavným účelom nadpisu je čítať prvú vetu článku. Skutočnosť, že niekto klikne na tvoj článok, neznamená, že ho dočíta a je možné že odíde po prečítaní prvej vety.

Zaujímavý SEO nadpis

Teasery: to sú nadpisy, ktoré čitateľa pomôžu navnadiť. Môžu to byť hádanky, rétorické otázky alebo vtipy. Ale nie vždy fungujú na to a aby čitateľ klikol na článok.

Orientácia na výhody

Ide o názvy, ktoré čitateľovi niečo sľubujú, napríklad riešenie nejakého problému. Sú to sprievodcovia, úvodné produkty alebo tipy, ktoré vedú k požadovanému výsledku. Tento názov väčšinou zaujme čitateľa, pretože je to odpoveď na jeho problém.

Hlavný nadpis

by mal vyjadrovať obsah článku, nemal by byť zbytočne krátky alebo dlhý a príliš všeobecný. Dávaj pozor, aby bol SEO nadpis špecifický. Pokiaľ ide o dĺžku, odporúča sa jeden riadok o dĺžke 156 znakov. Dlhšie nadpisy sú z pohľadu SEO zbytočné a neefektívne. Nadpis musí byť presne tak dlhý, aby sa povedal všetko, čo má. SEO nadpis musí byť vždy jedinečný, originálny a musí čitateľa zaujať. Tiež je vhodné vložiť kľúčové slovo do názvu, čo uľahčí vyhľadanie článku.

Nadpis musí byť tiež gramaticky správny, dávaj si pozor na pravopisné a štylistické chyby.  Nikdy nedávaj odkazy priamo v názvu. Čo sa týka štylistiky, názvy pomáhajú lepšie pochopiť obsah článku. Názvy by nemali presahovať jeden riadok. Text by sa mal hlavne obsahovať presne to, čo názov sľubuje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn