Ako na SEO optimalizáciu

V prvom rade musíte zistiť, kto sú kľúčoví užívatelia, prípadne potenciálni klienti hľadajúci informácie na webe. Sú to zásadné informácie pre to, aby sme presnejšie identifikovali ich spôsob hľadania, potreby, zvyklosti, náročnosť a pod. Skladbe cieľovej skupiny užívateľov sa potom podriaďuje rozsah, štruktúra, ovládacie prvky, kľúčové slová aj samotný obsah webu.

Podriaďte všetko potrebám svojich užívateľov !

 

Kľúčové slová – keywords

Dôležitou informáciou je, aké zadávajú kľúčový užívatelia kľúčové slová, aby vyhľadali produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Potom je nutné určiť, ktoré slová sú najčastejšie zadávané. Sú to všeobecné kľúčové slová a výsledky ich vyhľadania často obsahujú veľmi rôznorodé odkazy. Samotné výsledky sú z mnohých odborov a nútia používateľa k upresnenie zadaného kľúčového slová alebo frázy. Je teda vhodné nájsť presnejšiu kombináciu slov definujúcu rozsah pôsobnosti, produktu a služby firmy. Všeobecne platí, že čím všeobecnejšie kľúčové slovo je, tým je zložitejšie a časovo náročnejšie dostať sa na prvé miesta.

Používajte vhodné kľúčové slová !

 

Kvalitný text – copywriting

Copywriting – kvalitný text je dôležitou súčasťou webu a možno predpokladať, že v budúcnosti sa jeho úloha výrazne posilní. Pre hľadanie bude stále viac zásadná presná špecifikácia svojej požiadavky – voľba presnosti významu zadaných kľúčových slov je a bude zásadná. Pamätajte že, text na web sa píše inak ako v ostatných médiách.

Píšte jednoducho a výstižne a text štruktúrujte !

 

Štruktúra webu

Vizuálne členenie webu a grafické stvárnenie ovládacích prvkov – webdesign zohráva dôležitú úlohu pri navigácii webovým obsahom. Ak je používateľ dezorientovaný alebo nejako zneistie, okamžite stráca trpezlivosť a zvyšuje sa pravdepodobnosť jeho odchodu z webu. Preto musí byť štruktúra a ovládacie prvky dostatočne intuitívne a vizuálne príjemné. Web je potom považovaný už od prvého pohľadu ako dôveryhodný a užívatelia si potom jednoduchšie zvyknú k jeho používaniu.

Umožnite ľahkú orientáciu v obsahu webu !

 

Zdrojový kód

Je tiež dôležité nemať zbytočné chyby v zdrojovom kóde. Zdrojový kód aj kaskádové štýly musí byť validné podľa predpísaných štandardov. Ďalším predpokladom úspechu je dať do poriadku štruktúru zdrojového kódu. Nadpisy v texte musí mať hierarchiu (h1, h2, h3 atď.). Zdrojový kód potom musí korešpondovať so zvolenými kľúčovými slovami, predovšetkým svojou hustotou, váhou, umiestnením, prevedením (tučným písmom) atď .. Ďalším dôležitým prvkom je kľúčové slovo použiť v url adrese webu.

Zdrojový kód validujte a pokiaľ je to možné zjednodušte !

 

Aktuálny obsah

Vysokú dôležitosť má tiež aktuálnosť obsahu, ktorý na webovej stránke prezentujete. Ak sa nepracuje s textom a jeho kvalita a vypovedacia schopnosť sa nezvyšuje, spôsobí to stratu hodnotenia stránky a pozícia vo vyhľadávačoch bude klesať. V podstate ide o to, že vyhľadávače nepriamo nútia webové stránky k neustálemu zlepšovaniu a skvalitňovanie obsahu. Cieľom je vždy to, aby akýkoľvek užívateľ čo najrýchlejšie a najjednoduchšie našiel informáciu, ktorú hľadá.  Vyhľadávače tak vlastne napĺňajú zmysel internetu.

 

Aktualizujte a zlepšujte kvalitu obsahu pre lepšie SEO !

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne