skip to Main Content
+421 950 216 916 info@kameniczki.online Zóna pre klientov Zóna pre zamestnancov

Najdôležitejším hodnotiacim faktorom v SERPe zostane lokálna vzdialenosť

V nedávnej správe MOZ o stave lokálneho vyhľadávania sa väčšina respondentov zhodla na tom, že spoločnosť Google sa vo výsledkoch vyhľadávania zameriava na miestne a lokálne výsledky.

Google vo výsledkoch vyhľadávacích dopytov v miestnom SERPe často zvýhodňuje vzdialenosť pred kvalitou. Predpokladám, že v roku 2019 bude tento trend naďalej pokračovať a tieto výsledky vyhľadávania budú v značnej miere dominantné.