SEO Google Search

SEO optimalizácia – Texty odkazov

IV. časť

 

Text odkazu je text s možnosťou kliknutia, ktorý sa používateľom zobrazí ako odkaz. Je umiestnený vo vnútri značky textu odkazu. Tento text poskytne vyhľadávaču Google aj užívateľom základné informácie o stránke, na ktorú odkazujete. Odkazy na vašej stránke môžu byť interné – smerujúce na iné stránky na vašom webe, alebo externé – vedúce k obsahu na iných weboch. V oboch prípadoch platí, že čím lepší je váš text
odkazu, tým jednoduchšie je pre užívateľov prechádzanie. Google tiež ľahšie rozpozná zameranie stránky, na ktorú odkazujete.

 

 

Zvoľte popisný text – Text odkazu by mal obsahovať aspoň základné informácie o zameraní stránky, na ktorú odkazujete.

 

Píšte výstižné SEO texty – Snažte sa o krátky a zároveň popisný text – zvyčajne je ním niekoľko slov alebo krátka fráza.

 

Formátujte odkazy, aby boli ľahšie rozpoznateľné – Uľahčite používateľom rozoznanie bežného textu od textu odkazov. Ak používatelia nepostrehnú odkazy alebo na ne budú náhodne klikať, nebude mať pre nich váš obsah až taký úžitok.

 

Myslite aj na text interných odkazov – Možno o odkazovaní zvyčajne rozmýšľate ako o smerovaní na externé weby. Ak však budete venovať viac pozornosti textom použitým pre interné odkazy, môžete tým pomôcť používateľom aj prehľadávaču Google pri prechádzaniu
stránok.

 

 

 

 

Pokračovať v kurze V. časť –  SEO optimalizácia – Obrázky

zdroj: GOOGLE

Karol Kameniczki

MARKETINGOVÝ A SEO KONZULTANT

"Marketing nie je jednorazová akcia, ale proces. Má začiatok, stred ale nikdy koniec. Môžete ho zlepšovať, zdokonaľovať alebo meniť. Ale nikdy s ním úplne neskončíte."