SEO Blog

Stratégia linkbuildingu vám ukáže cestu

V rámci prípravy stratégie linkbuildingu zanalyzujem odkazový profil vášho webu a webov vašich konkurentov. Posúdim vašu odkazovú popularitu a nájdem nový potenciál a priestor pre jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie. Ukážem vám pokročilé spôsoby a možnosti získavania kvalitných spätných odkazov s prihliadnutím k špecifickým potrebám vášho webu.

Celý článok —

Dôležitosť kľúčových slov

Už v názve zdôrazňujem dôležitosť výberu správnych kľúčových slov charakterizujúcich obsah stránky. Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webstránke. Mali by byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia hľadajúci informáciu.

Celý článok —

Marketingový slovník

SEO – search engine optimization, SEM Marketing – vyhľadávanie na Google, Lon gtail kľúčové slová, WordPress – môžete si vytvoriť web stránku alebo blog

Celý článok —

Marketingový mix

Marketingový mix označuje spojenie štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma používa na dosiahnutie svojich cieľov. Tento model vyvinul Neil Borden okolo roku 1949, kedy začal prvýkrát používať toto slovné spojenie.

Celý článok —