SEO Blog

Back to SEO Blog

Dobrý branding zvyšuje zisk

Najskôr si poďme ujasniť, čo všetko sa skrýva pod slovom branding. Samotné slovo "Brand" znamená niečo ako unikátny spôsob fungovania značky. Značkou alebo logom môže byť čokoľvek, ale brandom sa značka stáva až po určitej dobe svojho fungovania. Brand by mal byť jedinečný, zapamätateľný a ľahko zrozumiteľný.

Na tému, ako vytvoriť dobrý a úspešný branding môžete prečítať tisíce kníh a rovnako nikdy nenájdete úplne jednoznačnú odpoveď, ako vytvoriť úspešný branding. Pamätajte si, že brand nie je vyjadrený len logom, ale je to celá skupina vecí, ktoré reprezentujú danú firmu alebo produkt. Samotné logo plní funkciu skôr emblému, ktorý zastupuje všetko, čo spoločnosť vyjadruje.

 

A aká je úloha brandingu ?

Brand firmy je potreba chápať ako majetok firmy. Je to veľmi cenné aktívum, ktoré nejde vybudovať cez noc. Niektorí konzervatívnejší marketéri majú pocit, že za budovanie značky zodpovedá iba marketing. Svojím spôsobom áno, ale nie je to celá pravda. Marketing a branding majú medzi sebou veľmi úzky vzťah, to je pravda. Z hľadiska brandingu je to trošku inak, aj každý jednotlivý zamestnanec môže mať veľmi radikálny vplyv na značku, a teda aj tržby spoločnosti.

Žijeme v dobe sociálnych médií a dnes je brand aspekt, ktorý môže určiť, či bude daná firma tou najúspešnejšou v odbore alebo dopadne na dno. Veľa vecí si ako spotrebitelia ani neuvedomujeme. Pri nákupe robíme emocionálne rozhodnutie a až potom si ich logicky obhajujeme. Spomeňte si na svoj posledný nákup. Môžete o sebe povedať, že ste lojálnym zákazníkom nejaké firmy? Myslím si, že každý z nás je. Či už je to naša obľúbená značka čokolády alebo oblečenie, lojálnym zákazníkom sa stávame vo chvíli, keď sme s danou spoločnosťou emocionálne spojení. Čo je tu hlavným cieľom firmy? Vytvoriť brand, ktorý budú mať zákazníci radi.

 

Hlavný cieľ brandingu

Odborníci tvrdia, že si branding kladie za cieľ hlavne to, aby sa daná značka napojila na životný priestor človeka alebo cieľové skupiny a stala sa tak ich kultúrnym symbolom. Branding zahŕňa celú škálu úkonov, ktoré vedú následne k vybudovaniu úspešnej obchodnej značky. Jedná sa predovšetkým o výber značky, názvu, loga, sloganu, komunikácia s klientmi, posilňovanie dobrého mena alebo tvorbu cien.

Medzi hlavné tri ciele brandingu patrí v prvom rade posilňovať známosť značky. O našej značke by sa malo neustále vedieť, ľudia ju musia vidieť aj počuť. Po druhé je to budovanie sympatií ku značke. Firma by mala zlepšovať vzťahy so svojími potenciálnymi klientmi a vytvárať pozitívne asociácie. Príkladom môžu byť rôzne sponzorské akcie. Brand si tak spotrebiteľ spojí s tým, že firma podporuje kultúru alebo šport. Posledným a hlavným cieľom je zdôrazniť odlišnosť značky.

Spotrebiteľ si musí byť vedomý unikátnych odlišností firmy či ponúkaného produktu od konkurencie, alebo ak USP.  USP je skratka z anglického "Unique Selling Proposition", v preklade "jedinečný predajný argument". Touto skratkou sa označuje prínos vašej ponuky pre klienta. Lebo je prirodzené, že si pri nákupe kladieme základnú otázku: "Čím sa tento produkt líši od ostatných, a prečo by som si práve tento mal kúpiť, keď je na trhu ďalších 20 podobných". Táto veta vyjadruje definíciu USP.

 

 

Back to SEO Blog