Online marketingová stratégia

Stratégia, ako už mnohí z vás vedia, je dlhodobý plán činností zameraný na dosiahnutie určitého cieľa. Vyskytuje sa v mnohých odvetviach, takže nemôže chýbať ani v on-line prostredí. Potrebné je dôkladne poznať internetové prostredie a informácie týkajúce sa daného odboru podnikania, produktov a pozície na trhu. Všetko je potrebné zladiť pochopiteľne aj s off-line aktivitami. Tie sú teraz v porovnaní s on-line aktivitami na ústupe. Firmy si totiž uvedomili, kde sa skrýva potenciál dnešnej doby a tiež ho plne začali využívať. Internetová marketingová stratégia je teda základným kameňom úspechu na internete a bez nej by sa nám investície len ťažko zúročili.

 

Ak by sme sa rozhodovali, aký podiel finančných prostriedkov do internetového marketingu vložiť, neexistuje žiadne všeobecné pravidlo, záleží to na dvoch hlavných faktoroch – ciele a konkurencia.

 

 

Marketingová stratégia a Ciele

Pokiaľ si stanovíme malé ciele – napríklad prezentovať sa na internete, predávať na internete a založiť si profil na sociálnych sieťach – stačí na začiatku investovať iba do e-shopu, venovať sa pár dní sociálnym sieťam a máme vyhrané. Ak si však stanovíme určité množstvo objednávok, ktoré chceme cez on-line prostredie realizovať, nesmieme čakať na zázrak a musíme investovať do internetových kampaní, aby sme sa zákazníkom neustále pripomínali, ďalej je potrebné sledovať návštevnosť webových stránok, spracovávať analýzy, vymýšľať podnety a motiváciu pre zákazníkov, aby si kúpili určitý produkt. Toto všetko stojí veľa peňazí. Pri nezmenených investíciách do off-line aktivít sa podiel investícii zvyšuje.

 

 

 

Konkurencia

Ak väčšina konkurenčných firiem nemá webovú prezentáciu a nevyužíva žiadnu ďalšiu formu internetovej reklamy, stačí investíciu do on-line marketingu obmedziť iba na vytvorenie webovej prezentácie a SEO. V súčasnosti je tento jav celkom vzácny a vyskytuje sa skôr v priemyselných odboroch. Naopak ak väčšina našich konkurentov on-line marketing ovláda veľmi dobre, môžu sa tak ceny najdôležitejších kľúčových slov v PPC reklamných systémoch pohybovať v rádoch desiatok eur. A nielen to. Naša webová prezentácia musí mať konkurenčnú výhodu pred ostatnými – teda musí byť spracovaná na profesionálnej úrovni a počiatočná investícia sa tak môže vyšplhať do niekoľko stoviek eur. Ďalej je nutné priebežne investovať do kampaní – Adwords,Facebook, Remarketing a ďalších. Potom môže takáto investícia do on-line aktivít dosahovať napríklad aj 100% celkového marketingového rozpočtu.

 

Základné stavebné prvky online marketingovej stratégie

Brand (značka) – Značka je široký pojem, ktorý zahŕňa všetko, čo nejako súvisí s prezentáciou firmy na internete. Jedná sa o grafickú stránku loga a webu, ako firma komunikuje so zákazníkmi a pod. Cieľom vytvárania atraktívnej značky je zabezpečenie toho, aby ju ľudia mali radi a radi sa na web, popr. do predajní danej značky vracali.

 

SEO – Ak sa chceme nejakým spôsobom prezentovať, je nutné, aby ľudia našu prezentáciu našli. K ľuďom sa môžeme dostať dvoma spôsobmi – platenou a neplatenou cestou. Prvé, na čo by sme sa mali zamerať, je optimalizácia webu pre vyhľadávače. Vďaka kvalitnému obsahu si nás potom vyhľadávač zapamätá a zobrazuje po zadaní kľúčových slov podľa relevantnosti medzi ostatnými webmi. Cesta medzi najvyššie pozície je dlhá a často dosť tŕnistá. Všeobecne platí, že čím viac ľudí nájde web vďaka SEO, tým vyššia bude v dlhodobom meradle návratnosť investícií do internetového marketingu.

 

Cieľové skupiny – Nezabúdajte prispôsobiť prezentáciu na internete vašim cieľovým skupinám. Ak si nie ste istí, čo si vaša cieľová skupina praje vidieť a ako s ňou komunikovať, skúste si pripraviť menší marketingový prieskum. Ľudia sa musia s našou ponukou čo najviac stotožniť, preto potrebujete svojich zákazníkov dobre poznať, než začnete s tvorbou internetovej prezentácie.

 

 

 

 

Plánovanie online marketingovej stratégie

Proces tvorby marketingovej stratégie sa skladá z analytickej a plánovacej časti, pričom v prvej fáze (analytickej časti) získavame potrebné informácie o trhu, produktoch, konkurencii, zákazníkoch a off-line marketingových aktivitách. V priebehu plánovacej fázy potom stanovujeme celkové a čiastkové ciele a definujeme, akým spôsobom budú dosiahnuté.

 

Výstupom analytickej časti je potom detailná analýza konkurencie (jej aktivity, SEO, web, odhad návštevnosti atď.), Analýza našej webovej prezentácie (dizajn, obsah, návštevnosť, technologické štandardy atď.), Analýza SEO (návrhy úprav nutných pre zlepšenie aktuálnej pozície, návrh vhodných kľúčových slov a pod.) a v neposlednom rade analýza dosiahnuteľnosti požadovaných cieľov.

 

V plánovacej fáze vytvárania internetovej stratégie si najprv upresníme ciele (čo chceme internetovými aktivitami dosiahnuť). Ciele musia byť merateľné, aby sme ich následne mohli zhodnotiť. Ďalej by mali byť dosiahnuteľné a časovo ohraničené. Pre celú marketingovú komunikáciu na internete je potrebné stanoviť jednotiaci koncept, ktorý ju odlíši od konkurencie. Ide o tzv. Jedinečnú predajnú ponuku ( „Unique Selling Proposition“). Ďalej si stanovíme nástroje, ktoré nám pomôžu dosiahnúť vytýčené cieľe a takisto nesmieme zabudnúť na priebežnú kontrolu dosahovania cieľov. Internet je totiž ideálnym miestom pre kontinuálne meranie a vyhodnocovanie úspešnosti stanovenej stratégie.

 

Toto je len stručné zhrnutie všetkého, čo musíte pred vstupom do aktívneho on-line prostredia urobiť. Ak si neviete rady, váš predaj klesá a návštevnosť webu ide rapídne dole, dajte mi vedieť. Pomôžem vám pripraviť internetovú marketingovú stratégiu na mieru vašej spoločnosti. A verte, že výsledky sa po určitej dobe určite dostavia.

Share this post