SEO KONZULTANT

KAROL KAMENICZKI

O Mne

Som SEO špecialista a som dobre oboznámený s viac ako 200 hodnotiacimi faktormi spoločnosti Google, ktoré ovplyvňujú pozície webových stránok a som dostatočne kvalifikovaný aby som priniesol  najlepšie výsledky. Aplikáciou odporúčaných metód a SEO techník na stránkach Google vyhľadávač bude pravideľne indexovať vaše web stránky a umiestni ich vysoko vo vyhľadávaní SERP.

Pracujem ako freelancer a web stránky tvorím v HTML/CSS, PHP a v CMS WordPress. Rád redizajnujem staršie web stránky do novej modernej podoby. Prevádzkujem webhosting a prenajím VPS servery. Mám rád nové výzvy a nebojím sa rizikových projektov.