Facebook Reklama

Nové funkcie reklám na Facebooku

 

„A koľko predajov budem mať z reklamy, keď investujem do reklamy na Facebooku 100 Euro ?“  Táto otázka je u klientov výkonných  marketérov jednou z najobľúbenejších…..  🙂  🙂 🙂

 

Odhadovanie výsledkov reklamy ešte pred jej spustením je občas tak trochu ako tipovanie v športke.  Metriky ktoré Facebook ponúkal pri plánovaní kampaní, neboli príliš dobrým ukazovateľom. To sa ale zmenilo.  Facebook zlepšil funkcie odhadovaných denných výsledkov reklám a teraz je ľahšie sledovať vývoj výsledkov kampaní na rôznych úrovniach jej rozpočtu.

 

Novú podobu odhadovaných denných výsledkov si všimne každý, kto na Facebooku trochu viac inzeruje. Namiesto stručného odhadu počtu oslovených užívateľov pri stanovenej výške rozpočtu totiž je možné pomocou grafu zistiť aj ďalšie a často dôležitejšie metriky:  konverziu, počet zhliadnutí videa, optimálna výška bidovanej čiastky a ďalšie.

 

Inzerenti môžu sledovať vývoj týchto metód v závislosti od rozpočte kampane v dvoch formátoch:  vo forme rozpočtovej krivky a v tabuľke v pravom stĺpci reklamného editora.  Tieto pokročilé možnosti sa nezobrazia pri prvom nastavení kampane alebo sady, ale až pri editovaní reklamnej sady ktorá trvá viac ako 5 dní a dosiahla minimálny počet 500 impresií.

 

Prostredníctvom týchto dvoch nástrojov môžete oveľa lepšie odhadnúť, aké skutočné výsledky sa môžu skutočne dosiahnuť daným rozpočtom.

 

Ďalšia novinka sa týka funkcie správy doručovania reklám – Delivery Insights dashboard. Prostredníctvom novo pridanej metriky ľahko dokážete zhodnotiť, ako dobre máte nastavené publikum v jednotlivých reklamách, ako sa prekrývajú a ako to prípadne ovplyvňuje cenu reklamy. Rovnako tak môžete analyzovať frekvenciu zobrazovania svojich reklám a vplyv na ich výkon prípadne cenu.

 

 

Karol Kameniczki

MARKETINGOVÝ A SEO KONZULTANT

"Marketing nie je jednorazová akcia, ale proces. Má začiatok, stred ale nikdy koniec. Môžete ho zlepšovať, zdokonaľovať alebo meniť. Ale nikdy s ním úplne neskončíte."