Marketingový mix

Marketingový mix označuje spojenie štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma používa na dosiahnutie svojich cieľov. Tento model vyvinul Neil Borden okolo roku 1949, kedy začal prvýkrát používať toto slovné spojenie.

 

Marketingový mix prezentuje strategickú pozíciu produktu na trhu pomocou štyroch parametrov:

 

Výrobok – ktorý uspokojuje potreby zákazníka a označuje nielen samotný výrobok alebo službu ale aj sortiment, kvalitu, dizajn, obal, image výrobcu, značku, záruky, služby a ďalšie faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom , ako produkt uspokojí jeho očakávania.

 

Cenu –  hodnotu výrobku pre zákazníka, vyjadrenu v peniazoch, za ktorú sa produkt predáva. Zahŕňa aj zľavy, termíny a podmienky platenia, náhrady alebo možnosti úveru.

 

Propagáciu – najviditeľnejšia časť marketingového mixu sa zaoberá propagáciou výrobkov alebo služieb. Teda kde a ako sa bude produkt predávať, vrátane distribučných ciest, dostupnosti distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy. V tejto časti sa tiež najviac uplatňuje internetová reklama a väčšina mojich služieb.

 

Distribúcia – premiestnenie výrobku od výrobcu k zákazníkovi. Ako sa spotrebiteľ o produkte dozvie (od priameho predaja cez public relations, reklamu a podporu predaja).

 

 

O mne

Ako SEO Konzultant pracujem viac ako 20 rokov. Cez SEO optimalizáciu som sa postupne začal venovať tvorbe web stránok a web stránky ma v posledných rokoch začali neskutočne baviť...

Tvorba web stránok mi dala viac skúseností a možností robiť kvalitnejšie SEO web stránok. Dnes vytváram klientom WordPress šablóny na mieru, na ktorých tvorím web stránky, ktoré dávajú konkurenčnú výhodu vo vyhľadávaní mojim klientom.

Prečítajte si viac o mne