Marketing efektívnej ponuky

 

Prechádzal som si  svoje „staré“ marketingové príručky, porovnával som a premýšlal, ako veľmi sa zmenili marketingové stratégie, vyvinuli nové marketingové nástroje a samozrejme, dnes je oveľa viac marketingových kanálov.  Keď to však maximálne zjednodušene napíšem, tak podstata marketingu je a bude vždy tá istá:  Osloviť, Zaujať a Predať.

 

 

Ale položili ste si niekedy otázku, prečo sú niektoré obchodné ponuky neúspešné ?

Neúspešné obchodné ponuky sú väčšinou zamerané priamo na propagáciu produktu, namiesto toho aby začali od základov. S popisom problému zákazníka, pokračovali všeobecnými možnosťami riešenia a až v závere ukázali, že práve tento produkt je ten najlepší a zaslúži si priazeň zákazníka.

Táto technika je veľmi účinná a dá sa použiť v rôznych marketingových oznámeniach – obchodných listoch, inzercií, letákoch,literatúre, na webových stránkach.

Profesionáli to vedia – keď budete pozorne sledovať  televízne reklamy, tak vyššie uvedená schéma „problém-všeobecné riešenie-náš produkt“ tam budete schopní identifikovať.

 

 

Ako teda obchodné ponuky alebo propagačné oznámenia ktorých cieľom je najmä predaj, koncipovať ?

Popíšte problém ktorý zákazníci majú, keď nevyužívajú váš výrobok alebo službu.  Zdôraznite hlavné nevýhody tejto situácie, najlepšie veľmi prehľadne, v jednotlivých bodoch.

Ukážte, ako problém zákazníka riešiť vo všeobecnej rovine.  Popíšte im jednotlivé možnosti, ich výhody i nevýhody.

Až teraz prezentujte svoju ponuku a jej výhody, pre prehľadnosť opäť najlepšie v jednotlivých bodoch.  Ukážte, prečo je vaše riešenie lepšie ako konkurenčné.  Opíšte, ako zakúpenie vášho produktu alebo služby zlepší situáciu zákazníka.  Ak je to možné, doplňte svoju informáciu „nezávislou“ skúsenosťou zákazníkov, ktorí vašu ponuku už využili.

Motivujte zákazníka k akcii – spätnej otázke, vyžiadaniu si ďalších informácií alebo priamo k nákupu. Navrhnite mu výhodné podmienky nákupu, ak si váš produkt objedná do určitej doby – ešte dnes, do konca týždňa či mesiaca. Motivovať zákazníka môžete nižšími špeciálnymi cenami, výhodnejšími platobnými podmienkami, výhodnejšími garanciami, špeciálnymi bonusmi. Môžete ho tiež upozorniť, že ponuka je určená len pre prvých X zákazníkov alebo do vypredania zásob.

 

 

A jedna rada na záver – je nutné, aby zákazníci vašej ponuke uverili. I keď je nutné výhodu vašich produktov marketingovo vyzdvihnúť, ponuka by nemala pôsobiť bombastickým dojmom a preháňať, čo papier alebo e-mail znesie.  Naopak by mala vyznieť reálne a objektívne. Bombastickú reklamu prenechajte radšej televíznym reklamným spotom.

 

 

Share this post