Kontakt

SEO KONZULTANT

Karol Kameniczki

Potrebujete poradiť?

Často kladené SEO otázky

SEO je skratka anglického názvu Search Engine Optimization, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Tieto aktivity sa oplatí realizovať ak chcete získať viac návštevníkov z Google bez platenej inzercie cez Google Ads. To sa vám podarí, ak svoju internetovú stránku dostanete na vyššiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) na rôzne kľúčové slová pre váš biznis. Cieľom SEO je zvýšenie organickej (neplatenej) návštevnosti vašej stránky.

SEM, teda Search Engine Marketing alebo marketing internetových vyhľadávačov, v sebe spája SEO a PPC. SEO je základným kameňom v budovaní marketingovej stratégie pre vyhľadávače, dopĺňa ho Pay Per Click reklama a iné možnosti propagácie stránok vo vyhľadávači.

  • SEO – optimalizácia webu a obsahu pre vyhľadávače.
  • PPC vo vyhľadávačoch – platená reklama vo vyhľadávači cez reklamnú sieť Google Ads, alebo v Českej Republike cez Sklik.
  • SEM – marketing pre vyhľadávače, ktorý spája SEO, PPC, Google Business a iné možnosti propagácie stránok vo vyhľadávačoch.
Presné fungovanie algoritmu, na základe ktorého Google zoraďuje stránky vo výsledkoch vyhľadávania zostáva záhadou. Princíp, akým algoritmus funguje, sa často mení a jeho „tajomstvo” si Google pevne stráži. Poznáme ale niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú pozíciu vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Patrí sem napríklad použitie kľúčových slov a ich hustota, relevancia obsahu vzhľadom k vyhľadávanému výrazu, profil spätných odkazov, autorita domény, rýchlosť načítania stránky a mnoho ďalšieho.

On-page SEO sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávame priamo na stránke. Týka sa obsahu a zdrojového kódu (optimalizácia obrázkov, optimalizácia kľúčových slov, štruktúra kategórií a ďalšie), ale nie externých odkazov a ďalších externých signálov.

Off-page SEO označuje aktivity, ktoré nevykonávame priamo na stránke, no aj napriek tomu pomáhajú našu stránku optimalizovať. Zahŕňa budovanie spätných odkazov (link building), lokálne SEO a čiastočne aj sociálne siete či iné spôsoby, ktorými rozširujete povedomie o svojej stránke na internete.

Z pohľadu SEO sú kľúčové slová (keywords) tie slová a frázy, ktoré ľudia vyhľadávajú, napríklad v Google. Obsah, ktorý na stránke publikujeme, by mal mať jasne určenú tému a teda aj kľúčové slová, ktoré s ňou súvisia.

Na získavanie kľúčových slov slúžia špeciálne nástroje. Povedia vám, koľko ľudí konkrétne slovo vyhľadáva, aké ďalšie slová s ním súvisia a aká je sila konkurencie pre určité kľúčové slovo. Medzi tieto nástroje patrí napríklad Mangools, Ahrefs, Collabim, Google Ads Keyword Planner, našepkávač Google, SEM rush a mnoho ďalších.

Po tom, čo kľúčové slová získate, môžete na ich základe optimalizovať obsah vašej stránky. Dôležité nie je používať všetky, ale len tie, ktoré pre váš biznis dávajú zmysel.

Výber vhodných kľúčových slov dosiahnete prostredníctvom analýzy. Kľúčové slová využívajte v textoch, podnadpisoch (zvyčajne H1 až H4) a v meta tagoch.

Obsah by mal pôsobiť prirodzene, nesnažte sa prepĺňať ho kľúčovými slovami.

SEO optimalizácia je kontinuálny proces. Rovnako, ako sa mení algoritmus rankingu vo vyhľadávači, menia sa aj preferencie a zámer ľudí na internete (teda vyhľadávané slová a frázy). Čas, ktorý je potrebný na základné SEO nastavenia, závisí predovšetkým od počtu stránok na vašom webe.
Meta tagy sú ústrižky textu, ktoré popisujú obsah konkrétnej stránky. Nezobrazujú sa na stránke samotnej – sú viditeľné iba v zdrojovom kóde. Pomáhajú vyhľadávačom pochopiť, o čom stránka je, a ako stránku zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Najdôležitejšie meta tagy sú meta title a meta description, teda meta titulok a popis stránky. Nikdy ich nenechávajte prázdne. Stručne v nich popíšte, čo sa na stránke nachádza a využite pritom kľúčové slová. Dôležité je návštevníkov nezavádzať, v texte by malo byť presne to, čo sa na stránke skutočne nachádza.
Sieť obsahu na internete je pospájaná odkazmi. Kvalita a počet spätných odkazov, ktoré smerujú z iných stránok na tú vašu, ovplyvňujú váš ranking vo výsledkoch vyhľadávania. Spätné odkazy predstavujú „dôveru” medzi jednotlivými webmi a potvrdzujú kontext a tému vášho obsahu. Čím kvalitnejšie spätné odkazy získate, tým je vaša stránka hodnotnejšia v očiach vyhľadávača.