Content marketing 2017 v číslach

Výraz „content marketing“ sa stáva buzz Wordom. Všetci o ňom hovoria, ale málokto úprimne rozumie tomu, čo sa pod týmto pojmom skrýva. Určite už ste počuli spojenie „obsah je kráľ“, avšak mnoho marketérov pripúšťa, že v skutočnosti nevie, ako s touto informáciou pracovať a ako content marketing implementovať do svojej marketingovej stratégie.

Agentúra Zazzle Media uskutočnila rozsiahly prieskum, v ktorom u tisícov marketérov zisťovala, ako content marketing vnímajú v roku 2017.
Cieľom prieskumu však nebolo zamerať sa na súčasné trendy, ale práve naopak – pozrieť sa na „horúce“ miesta content marketingu a nedostatky, s ktorými sa stretávajú marketéri počas rozhodovacieho procesu.

 

Je teda content marketing efektívny ?

Celkom 79% opýtaných je presvedčených, že využívanie content marketingu je veľmi, prípadne primerane efektívny nástroj. Tento výsledok je vcelku povzbudivý, o to viac zarážajúca je skutočnosť, že menej ako 10% opýtaných s určitosťou vie, ako tento typ marketingu implementovať do svojej kampane.


Ako správne merať.

Jednotlivý respondenti mali odpovedať, aké sú v ich firme kľúčové ciele v ich content marketingovej stratégíí. Na prvých troch priečkach sa umiestnili brand awareness, engagement a vylepšenie návštevnosti z vyhľadávačov. Avšak na otázku, ako teda vyhodnocujú úspešnosť content marketingu, uviedlo 85% respondentov, že marketingový úspech je spojený so zvýšením návštevnosti a iba pre 9% opýtaných bolo úspešne spojených s opakovaným príchodom zákazníkov.


Investície do obsahu sa zvyšujú.

Marketéri mali tiež uviesť, aká časť z ich marketingového rozpočtu je vyčlenená na obsah. V roku 2016 sa jednalo o 23%, zatiaľ čo v roku 2015 to bolo len 10 – 20%. Celkom 70% z respondentov uviedlo, že očakávajú, že v roku 2017 sa podiel investícií do content marketingu bude ďalej zvyšovať a ani jeden jediný respondent neuviedol, že by sa investícia mala znižovať. S investíciami súvisela aj ďalšia otázka a to, prečo marketéri neinvestujú do content marketingu viac financií. V 24% prípadoch bolo dôvodom celkové znižovanie finančných zdrojov.


Sociálnym sieťam dominuje Twitter.

Ďalšia z otázok sa zameriavala na rozprestretie obsahu v rámci jednotlivých platforiem. Úplne najlepšie sa umiestnil Twitter, ktorý využíva celkovo 91% marketérov, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo len 69%. Na ďalších priečkach sa umiestnil Facebook s 83% a YouTube sa 70%.

 

Content marketing so sebou prináša rad prekážok.

Marketéri mali uviesť, s akými problémami a prekážkami sa stretli v rámci obsahového marketingu. Ako najčastejšie Achillovou pätou sa ukázal nedostatok obsahu (tento problém sa objavil u 61% opýtaných). Ďalšou prekážkou bol u 51% nedostatok financií.

 

Zdroje: HubSpot, Zazzle Media

Share this post