Penalizačné algoritmy Google

Penalizačné algoritmy spoločnosť Google vyvinula naozaj tvrdo a majú iba jeden účel: penalizovať webové stránky s nízkou kvalitou, ktoré zakazanými technikami získavajú vysoký rating.

Panda

Panda odkazuje na modifikáciu algoritmu Google Ranking Algorithm, ktorý bol nasadený na začiatku roka 2011. Kontroluje najmä to, či stránka pozostáva zo stránok, ktoré majú dostatok obsahu a či je obsah na internete jedinečný.

Napríklad, ak skopírujete časť Wikipedie a publikujete na svojej stránke tento obsah, Google zistí, že Wikipedia to už predtým publikovala získate penalizáciu. Služba Panda rozpoznáva aj prípad, keď zdvojujete svoj vlastný obsah, napríklad ak používate rovnaké odseky alebo dokonca články na rôznych adresách URL. Panda sa pokúša aj posúdiť, ako je tento článok prínosný pre užívateľov.

Algoritmus Panda ovplyvnil obrovský počet stránok, ktorých vlastníci vôbec neboli nadšení. Jednalo sa predovšetkým o katalógy, tabuľky s článkami a iné webové stránky bez obsahu. Algoritmus nie je pravdepodobne ovplyvnený spätnými odkazmi, ale zameriava sa na kvalitu samotnej stránky. Trest väčšinou postihuje celú doménu.

Ak vyriešite problémy, ktoré algoritmus Panda objavil, vaša penalizácia bude zrušená. Spoločnosť Google algoritmus Panda stále aktualizuje a mení ho raz za mesiac.

 

 

Penguin

Algoritmus Penguin bol prvýkrát spustený v prvej polovici roka 2012. Na rozdiel od Pandy sa Penguin snaží odhaliť tzv. Neprirodzené spätné odkazy. Reč je teraz najmä o stránkach, ktoré sú registrované v katalógoch. Odkaz na katalóg je pravdepodobne najlepším príkladom neprirodzeného odkazu, pretože odkaz je väčšinou vytvorený vlastníkom webu. Zatiaľ čo Panda priamo ovplyvnila katalógy, Penguin ovplyvňuje lokality, na ktoré sa katalógy vzťahujú.

V minulosti bolo pravdou, že „čím viac odkazov na vaše stránky, tým lepšie“. Dnes to však už neplatí a veľký počet podozrivých odkazov vám teraz môže ublížiť. Penguin, podobne ako Panda, pravdepodobne ovplyvní celú doménu. Rovnako ako aj pri Pande, aj tu sa však môžete brániť. V tomto prípade musíte odstrániť všetky neprirodzené spätné odkazy.

 

 

Hummingbird

Algoritmus Google Hummingbird je najnovším pomocníkom Google, ktorý je aktívny od druhej polovice roka 2013.

Algoritmus Hummingbird na rozdiel od Algoritmov Panda alebo Penguin, nielen aktualizuje vyhľadávač Google, ale je vnímaný ako jeho nový motor. Jeho účelom nie je penalizácia, ale mení spôsob vyhľadávania kľúčových slov. 

 

 

Ako zistím, že som penalizovaný ?

Google niekedy oznámi penalizáciu e-mailom alebo ju zobrazí v službe Google Search Console. V službe Google Search Console to zisíte ľahko, napríklad pri analýze HTML. Alebo ak chcete zistiť, či spoločnosť Google našla na stránke duplicitný obsah: Vzhľad vyhľadávania > Vylepšenia kódu HTML.

 

Penalizácia je samozrejme vidieť aj z aktuálnej štatistiky návštevnosti. Stačí sledovať dátumy zmeny algoritmu a ak návštevnosť prudko klesne s nejakým dátumom, je pravdepodobné, že spoločnosť Google zistila vašej doméne niečo podozrivé.

 

Úvod do SEO optimalizácie

Tento seriál som pripravil s cieľom, aby som Ti priblížil princíp fungovania internetových vyhľadávačov. Naučíš sa ako pracujú vyhľadávače, ako tvoriť kvalitný obsah, analyzovať prevádzku stránky a ako zvýšiť návštevnosť stránky. Takže poďme na to:

 

Čo je SEO

Skratka SEO znamená optimalizácia pre vyhľadávače. Pod optimalizáciou stránok si môžeš predstaviť celú radu menších a väčších úprav, ktoré vedú k lepšej pozícii webovej stránky vo vyhľadávačoch. Hneď od začiatku si je dobré uvedomiť, že SEO je len nástroj, ktorý môže pomôcť dobrým webovým stránkam, ale sama optimalizácia neurobí dobrú webovú stránku. Je to len rad odporúčaní a doporučení.

 

SEO zvyčajne zahŕňa tvorbu spätných odkazov, písanie sémantických článkov, správne vyplnenie meta tagov a najmä voľbu správnych kľúčových slov. Kľúčové slová sú úzko spojené s copywritingom, čo znamená, že napísaný obsah je atraktívny pre vyhľadávače a užívateľov. SEO tiež môžeš merať analýzou statických údajov pomocou Google Analytics a cez aké slová alebo frázy návštevníci na naše stránky prišli si môžeš pozrieť v  Google Search Console.

 

Ako sa zaoberať kľúčovými slovami závisí od toho, koľko konkurencie máš vo svojom odbore. Ak existujú desiatky webov, ktoré ponúkajú presne to isté čo Ty, môžeš ich poraziť práve tým, že Tvoj web bude lepšie optimalizovaný a práve toto môže byť výhoda, prečo užívatelia nájdu práve Tvoje stránky. Mal by si klásť najväčší dôraz na long-tail kľúčové slová, keď vlastníš napríklad webovú stránku s niekoľkými stránkami. Z tohto hľadiska by si mal nad každou podstránkou dôkladne popremýšľať. Ak máš webovú stránku s veľkým počtom podstránok, jednoducho postupuj podľa základných postupov a zameraj sa na získanie obsahu najvyššej kvality.

 

 

Čo nie je SEO

 

SEO ne je technika, ktorá Ťa zaručene dostane hneď na prvé priečky výsledkov vo vyhľadávaní. Uvedom si, že najpoužívanejší vyhľadávač Google je firma s 50.000 zamestnancami. Je v ich záujme, bol vyhľadávač relevantný a v princípe neumožňuje žiadny spôsob, ktorým by sa nekvalitný web dostal medzi prvé výsledky vo vyhľadávaní, ak existujú kvalitnejšie stránky.

 

V skorých začiatkoch vyhľadávania vo všeobecnosti, bolo skutočne jednoduché dosiahnuť lepších výsledkov prostredníctvom podvodných praktík. Medzi také patrili napríklad: Push výsledky pre vyhľadávaní aj v prípade, keď obsah stránky je iný (maskovanie), použite link fariem a katalógov, automaticky generovaný obsah, presmerovanie na inú stránku a ďalšie.  S každou verziou svojho vyhľadávača Google je nielen múdrejší, ale aj rýchlo tieto techniky identifikuje.

 

A aj keď zistíš, že táto technika Ti chvíľu bude fungovať, Google to zistí a Tvoju doménu bude penalizovať, takže to určite za to nestojí. Google pripravil dokument pre webmasterov, v ktorom sa okrem iného spomína za akých podmienok bude penalizovať domény. 

Prečo sa zamerať na SEO

Internet sa v poslednom desaťročí stal jedným z najdôležitejších komunikačných kanálov. Mať vlastné webové stránky je pre podnikateľské, ale aj neziskové subjekty už úplnou nutnosťou, osobné webové stránky sa stávajú úplne bežnými. Z tohto dôvodu sa internet plní čoraz viac informáciami, ktoré vyhľadávače vyhodnocujú na základe ich relevantnosti pre dané kľúčové slovo.

 

Výsledky vyhľadávania následne radí práve podľa relevantnosti jednotlivých webových stránok. Odhaduje sa, že v súčasnosti tvorí návštevnosť z vyhľadávačov až 70% všetkých návštev všetkých webových stránok.

 

Užívatelia vo vyhľadávačoch prechádzajú len prvé dve až tri stránky výsledkov, webové stránky na ostatných pozíciách navštevujú skôr výnimočne. Vďaka rastu počtu článkov na internete je však stále ťažšie získať prvé pozície vo výsledkoch vyhľadávania. SEO pomáha prostredníctvom svojich techník a nástrojov týchto popredných pozícií dosiahnuť. Toto je hlavný dôvod, prečo je dôležité SEO optimalizácii venovať dostatočnú pozornosť.

 

 

SEO

Rovnako ako ostatné techniky online marketingu, pomáha zvyšovať viditeľnosť webových stránok na internete. Oproti použitiu SEM – marketingu vo vyhľadávačoch – prináša SEO výhodu jednorazového vynakladania finančných prostriedkov v prvej fáze optimalizácie, náklady na jej udržiavanie už sú viacmenej zanedbateľné. Na rozdiel od SEM marketingu vo vyhľadávačoch sú efekty SEO optimalizácie dlhodobé a popredných pozícií vo vyhľadávačoch je možné dosahovať aj niekoľko rokov.

 

 

Pri porovnaní SEO a využívania bannerov narazíme na ďalšie pozitívum. Ak používateľ zadá do vyhľadávača názov produktu alebo služby, možno predpokladať, že o produkt alebo službu už má záujem a chce o ňom získať viac informácií. Ak teda príde na webové stránky návštevník z vyhľadávača, jedná sa o relevantného užívateľa, pri ktorom je pomerne vysoká pravdepodobnosť konverzie. Oproti tomu pri bannerovej reklame treba u používateľa záujem najprv vzbudiť a ale aj potom je pri návšteve z tohto zdroja pravdepodobnosť konverzie nízka.

 

 

Skôr, ako sa pustíme do optimalizácie, je treba si ujasniť, aké výsledky od nej očakávame. Ak usilujeme o zvýšenie konverzie našich webových stránok, je nutné správne vyhodnotiť potenciálny rast objednávok a z toho plynúce výnosy. Na základe tejto predikcie potom nasleduje rozhodnutie, aký objem finančných prostriedkov je možné na SEO optimalizáciu vynaložiť.

 

 

Pri malom webe s nízkym počtom objednávok to bude samozrejme oveľa menej, ako pri zabehnutom e-shope. Ak je stav súčasných a budúcich konverzií vyhodnotený správne a náklady na SEO sú stanovené v závislosti na ich úrovni, mali by byť v optimálnej hladine. V takom prípade sa potom SEO optimalizácia vyznačuje taktiež vysokou mierou návratnosti investícií, pretože oproti iným technikám marketingu objem získaných finančných prostriedkov mnohonásobne prevyšuje veľkosť investičných nákladov.

 

Koľko času potrebujete na SEO optimalizáciu

SEO optimalizáciu je možné opísať ako kontinuálny proces zvyšovania a udržiavania pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Už z tejto definície je jasné, že sa nejedná o krátkodobú akciu, ktorú je možné po určitom čase uzavrieť s tým, že optimalizácia je hotová a dokončená. Preto je veľmi ťažké stanoviť konkrétny čas, ktorý si SEO vyžaduje.

SEO môžeme rozdeliť dve fáze a to na tzv. vstupnú a udržiavaciu fázu. Vstupná fáza je odlišná pri nových webstránkach a pri už existujúcich webových stránkach, ale udržiavacia fáza je pre nové a zabehnuté webstránky rovnaká.

 

Vstupná fáza SEO novej webstránky

Pri novej webstránke je vstupná fáza SEO optimalizácie vykonávaná v rámci programovania a budovania stránok. Programátori by mali zabezpečiť validitu a čistotu kódu, použitie URL adries vhodných s hľadiska SEO – tzv. základnú optimalizáciu. Pri tvorbe obsahu je potom potrebné dodržiavať všeobecné zásady SEO, teda dbať na počet výskytov kľúčových slov, používanie nadpisov, odrážok a pod. Tiež je vhodné začať s linkbuildingom, teda budovaním spätných odkazov. Web je doporučené zaregistrovať aspoň do hlavných katalógov a katalógov vzťahujúcich sa k danému odboru.

 

V rámci vstupnej fázy je však potrebné počítať ešte s indexáciou robotov do vyhľadávačov. Pri novej stránke môže trvať mesiace, ako ho vyhľadávače objavia prostredníctvom odkazu smerujúcich z iných webových stránok. Preto je potrebné vyhľadávač na vznik nových webových stránok upozorniť zadaním URL adresy do služby určenej priamo na tento účel. Potom už vyhľadávač stránky pravidelne navštevuje a zapisuje si všetky zmeny.

 

Odporúčam však nechať indexovať webové stránky ihneď po ich vzniku, aj keď obsahujú len základné texty. Obava, že vyhľadávač by mohol web vyhodnotiť ako neatraktívny a že na ďalšie zmeny budete pomerne dlho čakať nie je na mieste. Pokiaľ máte na stránkach aspoň základný obsah, máte správne vyplnené kľúčové slová, názvy a ich poradie, tak vyhľadávač môže web zaradiť do výsledkov vyhľadávania hneď po indexácii.

 

Dĺžka vstupnej fázy SEO je priamo úmerná dĺžke výstavby webových stránok. Pri nových webstránkach je potrebné počítať aspoň s dobou jedného mesiaca, pri webových stránkach väčšieho rozsahu však celý proces bude trvať pravdepodobne dlhšie.

 

 

 

Vstupná fáza SEO pri zabehnutej webstránke

Pri už existujúcich webových stránkach prebieha vstupná fáza SEO trochu inak. Ako prvá je analýza, ktorá má za úlohu určiť problematické oblasti webstránky z hľadiska optimalizácie. Môže ísť o nevaliditu zdrojového kódu, nevhodne napísané texty či nevhodne zvolené URL adresy, nesprávne vyplnené metatagy apod.  Hneď následuje etapa, kedy je potrebné všetky tieto nedostatky napraviť. Čím sú nedostatky vážnejšie a je ich viac, tým je samozrejme optimalizácia časovo náročnejšia. Úlohu v dĺžke úprav hrá tiež veľkosť webstránky.

 

SEO optimalizácia sa na webstránke do výsledkov vyhľadávania nepremietne ihneď. Vyhľadávač navštevuje web v pravidelných intervaloch a indexuje všetky zmeny. Na základe zaznamenaných zmien následne zostavuje poradie výsledkov vyhľadávania. V deväťdesiatych rokoch sa výsledky vyhľadávania aktualizovali takmer zo dňa na deň. Od tej doby sa však algoritmy vyhľadávačov značne zmenili a zobrazenie výsledkov  optimalizácie možno teraz očakávať v priebehu niekoľkých týždňov.

 

Interval návštev robota vyhľadávača sa pre rôzne weby líšia. Všeobecne platí, že čím častejšie je aktualizovaný obsah, tým viac vyhľadávač web navštevuje. Ak teda obsah zavedeného webu neprechádzal pred optimalizáciou žiadnymi úpravami, je potrebné počítať s tým, že vyhľadávač web navštívi pravdepodobne až za niekoľko týždňov. Akonáhle sa tak stane, vyhľadávač zmeny indexuje a opäť vyhodnotí relevantnosť webu pre dané kľúčové slová. Na základe relevantnosti následne web posunie vo výsledkoch vyhľadávania.

 

SEO optimalizácia pri zabehnutej webovej stránke bude teda pravdepodobne trvať približne 1 – 2 mesiace, v prípade vážnych nedostatkov či veľkého webu (napr. Eshopu) je potrebné počítať s ešte dlhšou dobou.

 

 

 

Udržiavacia fáza SEO

Po ukončení vstupnej fázy SEO optimalizácie prichádza etapa sledovania a udržiavania pozícií. Udržiavacia fáza je časovo omnoho menej náročná, avšak prebieha už kontinuálne a je potrebné sa jej venovať mesačne aspoň niekoľko hodín podľa veľkosti webstránky, počtu kľúčových slov a pod. V rámci tejto fázy je vykonávaný monitoring pozícií vo výsledkoch vyhľadávania, návštevnosti a jej štruktúry, počtu konverzií, hodnoty objednávok a pod.

V prípade, že dôjde k dlhodobému prepadu webstránky v niektorom z ukazovateľov, je nutné najskôr identifikovať príčiny a následne pristúpiť k náprave. 

 

 

 

Ako dlho teda SEO vydrží ?

Klienti sa často pýtajú, ako dlho SEO optimalizácia vydrží. Pokiaľ je v udržiavacej fáze venovaná dostatočná pozornosť všetkým sledovaným ukazovateľom a v prípade dlhodobých poklesov pristúpime k náprave nedostatkov, v dlhšom časovom horizonte by nemal byť problém dosahovať popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Ak je fáza udržiavania a sledovanie zanedbávané, optimalizácia bude mať pravdepodobne skôr krátkodobý efekt a pri zmene úrovne optimalizácie u konkurencie alebo zmene algoritmu vyhľadávača bude pravdepodobne nasledovať veľký prepad pozícii vo výsledkoch.

 

 

Zakázané techniky SEO

V tomto článku som doteraz nespomenul dĺžku SEO optimalizácie pomocou zakázaných techník, tzv. Black Hat SEO a dĺžke ich efektu. Jedná sa o techniky, ktoré sa vyhľadávače snažia rozpoznávať a dlhodobo sa im to tiež darí. V krátkodobom horizonte však tieto techniky  majú pomerne výrazný efekt a tak pomáhajú posilniť pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Akonáhle však vyhľadávače použitie týchto zakázaných techník odhalia, nasleduje strmý prepad pozícii nadol. Pred použitím týchto zakázaných techník si musíte ujasniť, či nám ide o krátkodobý alebo dlhodobý efekt. Doporučil by som sa Black Hat SEO technikám im vyhnúť.

SEO a spôsob jeho merania

Pre meranie SEO je dôležité mať napojené webové stránky na niektorý z analytických nástrojov. Najviac využívaný a pravdepodobne tiež najviac prepracovaný je v súčasnej dobe Google Analytics. Google analytics umožňuje sledovať nielen počet návštev a ich štruktúru, ale aj celý rad ďalších kritérií úspešnosti optimalizácie webových stránok. Kľúčovým ukazovateľom úspešnosti optimalizácie je návratnosť investícií, avšak dôležité je sledovať aj iné kritériá, ktoré okrem efektivity SEO poskytujú informácie na ktoré oblasti sa zamerať v rámci udržiavacej fáze optimalizácie.

 

Návratnosť investície

Najdôležitejším ukazovateľom efektivity SEO by mal byť vždy pomer výnosov plynúcich z optimalizácie a nákladov vynaložených na optimalizáciu. Tento ukazovateľ sa nazýva návratnosť investície a je označovaný skratkou ROI z anglického Return of Investments. Udáva sa v percentách – tzn. pomer výnosov a nákladov je potreba vynásobiť 100. ROI vyššie ako 100% znamená zisk a pod touto hranicou už znamená stratu.

Pred začiatkom optimalizácie stránky je teda potrebné vždy najskôr realisticky vyhodnotiť predpokladané navýšenie počtu aj hodnoty konverzií a na základe tohto výpočtu určiť prostriedky, ktoré majú byť na SEO vynaložené.

Pozície vo vyhľadávačoch

Napriek tomu, že je Google Analytics výborným analytickým nástrojom, je potrebné ho kombinovať s nejakým iným, pretože nevie sledovať pozície webových stránok vo vyhľadávačoch pre dané kľúčové slová. Sledovanie pozícií a ich zmien je bezpochyby veľmi dôležité, pretože poskytuje prvotnú informáciu o úspešnosti optimalizácie. Ak je SEO správne, pozícia webových stránok by sa mala postupne zvyšovať. K zvýšeniu pozícií nedôjde ihneď po dokončení zmien na webe, doba potrebná k zaindexovaniu zmien vyhľadávačom býva spravidla niekoľko týždňov.

Rastúce pozície vo vyhľadávačoch sú samozrejme pozitívnym signálom. Treba si však uvedomiť, že tento ukazovateľ nie je kľúčový. Oveľa dôležitejšie totiž je, či sa zvýšil počet návštev z vyhľadávačov a ich konverzný pomer.

Návštevnosť z vyhľadávačov

Pre sledovanie SEO je dôležité sa zamerať na vývoj návštevnosti z neplatených sekcií vyhľadávačov. Ak bola úvodná časť SEO optimalizácie úspešná, mali by sme sledovať nárast tejto hodnoty v čase. Tento ukazovateľ je nepriamym kritériom zvyšovania pozície vo vyhľadávačoch – čím vyššia pozícia, tým vyššia návštevnosť. Pri tomto ukazovateľovi je však nutné brať do úvahy výchylky v návštevnosti a nákupoch bežných pre sezónny tovaru. Napríklad o Vianociach je rast návštev webových stránok daný vyšším záujmom o nákup produktov a tento nárast nemusí byť nutne dôsledkom optimalizácie. Preto je vhodné návštevnosť webových stránok z vyhľadávačov porovnávať skôr medziročne.

Vstupná stránka a kľúčové slovo

Je dôležité sledovať, cez ktoré vstupné stránky užívatelia na web najčastejšie prichádzajú a cez ktoré kľúčové slová. Často využívaná vstupná stránka bude pravdepodobne veľmi dobre optimalizovaná pre dané kľúčové slovo a podľa jej vzoru je možné postupovať aj pri optimalizácii iných webových stránok. Príčinou častých prístupov cez danú vstupnú stránku môže byť tiež popularita ponúkaného produktu. Potom je vhodné sa na túto stránku zamerať v udržiavacej fáze SEO a usilovať sa o získanie čo najvyššej pozície vo vyhľadávačoch.

Miera opustenie stránky

Miera opustenia stránky sa meria pri vstupnej stránke a informuje o tom, koľko užívateľov web opúšťa priamo z tejto vstupnej stránky. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý, pretože pomáha určiť, do akej miery je stránka optimalizovaná pre užívateľov. Ak je hodnota vysoká, užívatelia opúšťajú web ihneď na prvej strane je potrebné zanalyzovať príčiny týchto odchodov a urobiť potrebné kroky k náprave. Dôvodom vysokej miery opustenia stránky môže byť neprehľadnosť alebo nezreteľnosť webových stránok, nerelevantný obsah vzhľadom ku slovu zadanému do vyhľadávača, stránky sú nezaujímavé alebo nemajú vhodne spracovaný dizajn.

 

 

Hodnota konverzií z vyhľadávačov

Toto je jeden z najdôležitejších ukazovateľov efektivity SEO optimalizácie. Optimalizácia je úspešná, ak prinesie zvýšený počet a hodnotu konverzií, čo umožní rýchly návrat investície do SEO. V udržiavacej fáze SEO optimalizácie by sme sa mali zamerať najmä na vstupnú stránku a kľúčové slová ktoré generujú najviac konverzií, pretože je hodnota ich konverzií najvyššia. Práve pri nich by sme sa mali vždy usilovať o čo najvyššiu pozíciu vo vyhľadávačoch.

 

 

Počet indexovaných webových stránok

Tento počet si je možné jednoducho overiť, ak do vyhľadávača zadáme site: vasedomena.sk. Vyhľadávač zobrazí zoznam všetkých indexovaných stránok pre daný web. Ak je počet týchto stránok nízky, môže to byť signálom nedostatočnej validity zdrojového kódu, zlého používania textových odkazov v rámci webových stránok, nesprávne tvorených URL adries či duplicitného obsahu.

 

 

Rozdiel medzi SEO a SEM

Rovnako ako SEO (Search Engine Optimization – optimalizácia pre vyhľadávače) pochádza aj termín SEM z angličtiny. Ide o skratku názvu Search Engine marketing, v slovenskom preklade teda marketing vo vyhľadávačoch. SEO i SEM sú súčasťou online marketingu. Ich cieľom je v podstate to isté a to zvýšiť viditeľnosť webových stránok na internete. Na dosiahnutie tohto cieľa však oba tieto odbory využívajú úplne iné nástroje. Preto nie je úplne pravdivé tvrdenie, že SEO je súčasťou SEM skôr sa jedná o dva rôzne prístupy k zvyšovaniu návštevnosti z rôznych internetových zdrojov.

 

SEO

Úlohou SEO je optimalizovať stránky pre algoritmy vyhľadávačov a dosiahnuť tak čo najlepších pozícií v prirodzených výsledkoch vyhľadávania. SEO sa zameriava na zvyšovanie čistoty a validity zdrojového kódu, na zlepšovanie kvality obsahu webových stránok (copywriting) a na rast počtu spätných odkazov smerujúcich na web (linkbuilding, linkbaiting a tvorba microsites). Z tejto definície je jasné, že pre úspešnú SEO optimalizáciu je potrebné vykonať celý rad úprav priamo na webových stránkach.

 

Náklady na SEO je možné označiť ako jednorazové. Následné udržiavacie náklady sú takmer zanedbateľné, ak sa výrazným spôsobom nezmení algoritmus vyhľadávačov alebo úroveň optimalizácie konkurencie. Efekt, ktoré SEO prináša, je však dlhodobý a pomáhajú k zviditeľneniu webové stránky vo vyhľadávačoch v dlhodobom horizonte.

 

 

 

SEM

Cieľom SEM je tiež zvýšiť viditeľnosť webových stránok, tej je však dosahované prostredníctvom platených reklamných systémov. Oproti SEO optimalizácii sú vstupné náklady potrebné na využívanie týchto systémov nižšie, na druhú stranu udržiavanie chodu kampaní vyžaduje neustály prísun finančných prostriedkov.

 

Príkladom platenej reklamy na internete využívané v rámci SEM sú PPC systémy (Google AdWords, AdSense), platené zápisy v katalógoch firiem, reklamné bannery, umiestňovanie na prednostných pozíciách v porovnávačoch cien (Heuréka) a podobne.

 

Problémom SEM je teda neustála závislosť od výšky prostriedkov vložených do týchto systémov. Akonáhle sa ich prísun zastaví, kampane prestanú byť aktívne a reklama s odkazom na webovú stránku sa prestane zobrazovať. Efekt týchto nástrojov je teda časovo veľmi obmedzený, ďalším logickým obmedzením je zobrazovanie reklamy iba v určitom vyhľadávači, katalógu či na danom serveri.

 

 

 

Výhody SEM proti SEO

Oproti vyššie popísaným nevýhodám musím uviesť tiež niekoľko pozitív SEM. Predovšetkým je to jeho rýchla reakcia na potreby klienta. Akonáhle je kampaň v systéme nastavená a zaplatená, je ihneď aktivovaná a inzercia sa začne okamžite zobrazovať.

 

V prípade SEO trvá niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov, kým sa optimalizácia prejaví vo výsledkoch vyhľadávania, navyše dopredu nikto nevie, do akej miery bude úspešná. Pre novo vznikajúce alebo neznáme spoločnosti je tak SEM jedna z najlepších možností, ako sa okamžite zviditeľniť v online svete a začať budovať všeobecné povedomie o značke.

 

O využití SEM je tiež vhodné uvažovať v prípade, že je vo vyhľadávačoch konkurencia pre dané kľúčové slovo príliš vysoká a ani výborná SEO optimalizácia nemôže zabezpečiť, že sa stránky budú zobrazovať na popredných pozíciách. S veľmi všeobecným slovom je v dnešnej dobe vysoko neefektívne sa pokúšať optimalizovať web tak, aby sa zobrazoval na prvej stránke výsledkov vyhľadávania. Neefektivita pramení z toho, že náklady na SEO by boli vyššie, ako sú výdavky na dlhodobú kampaň v PPC systéme pre toto kľúčové slovo.

 

Ďalšou výhodou SEM je, že pokiaľ je správne nastavený merací systém (Google Analytics), je možné z neho získať oveľa presnejšie výsledky týkajúce sa počtu návštevníkov, hodnoty objednávok či počtu konverzií ako zo SEO optimalizácie.  Stanoviť, ktorý návštevník prišiel na web vďaka uskutočnenej optimalizácii je totiž takmer nemožné.

 

 

 

Efektívna kombinácia SEO a SEM

Veľmi efektívne je SEO a SEM samozrejme vhodne kombinovať a to najmä pri novo vzniknutých webových stránkach. Akonáhle sa výsledky SEO optimalizácie prejavia a stránka posilní svoju pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, je možné kampane SEM vypnúť alebo aspoň čiastočne znížiť výdaje vynakladané na ich prevádzku.

 

 

White Hat SEO a Black Hat SEO techniky

V tomto článku predstavím jednotlivé techniky SEO optimalizácie, ktoré metódy sú z hľadiska SEO najpresnejšie a ktorým technikám SEO je lepšie sa vyhnúť. Tieto techniky môžu byť rozdelené na povolené, tzv. White hat SEO a zakázané, tzv. Black hat SEO.

 

 

White Hat SEO techniky

Do tejto skupiny patria techniky SEO ktoré sú na optimalizáciu nielen povolené, ale priamo vyhľadávané a vyhľadávače ich použitiu prikladajú veľký význam. V minulosti patrili do tejto kategórie takmer všetky SEO techniky, pretože vyhľadávače neboli schopné rozpoznať podvodný charakter. Ako sa algoritmy vyhľadávačov vyvíjali a zlepšovali, postupne sa niektoré používané techniky stali zakázanými a penalizovanými, takže vzniklo rozdelenie na White hat SEO a Black hat SEO.

 


Techniky ovplyvňujúce ON-PAGE faktory

 

Copywriting

Copywriting je jednou z najdôležitejších oblastí techník SEO, pretože pomáha vytvárať texty atraktívne pre vyhľadávače. Správne napísaný text by mal obsahovať dostatočné množstvo kľúčových slov, pre ktoré sú stránky optimalizované.  4-7% z celkového počtu slov v texte je uvedená ako optimálna hodnota.

Ďalším pravidlom, ktoré sa má dodržiavať pri vytváraní SEO obsahu, je jedinečnosť textov. Znamená to, že každý text, ktorý sa objaví na webovej stránke, by mal byť odlišný. Nemal by sa používať ani v rovnakej pasáži alebo odstavci iba s pre usporiadaným poradím viet. Vyhľadávače takéto texty vyhodnocujú ako duplicitné a význam je potom pridaný iba jednému z nich. Ostatné články s duplicitným obsahom sú spravidla ignorované. Obsah webových stránok by mal byť aj aktuálny a mal by byť pravidelne menený.

 

 

Používanie krátkych a zrozumiteľných URL adries

Adresy URL by mali byť vždy čo najkratšie a zrozumiteľné pre užívateľov. Nemali by obsahovať náhodné zhluky znakov a čísiel, čo bolo bežné najmä pri stránkach v čase vzniku a rozvoja internetu. Naopak je doporučené použitie kľúčových slov v URL adresách, čo zvyšuje relevanciu stránok vzhľadom k vyhľadávanému dopytu. Prínosom zrozumiteľných a krátkych URL adries z užívateľského hľadiska je ich ľahká zapamätateľnosť a priame prístupy k stránke priamo zadaním adresy do webového prehliadača.

 

 

Používanie značiek HTML 

Pri programovaní webových stránok (HTML ale aj XHTML) treba klásť dôraz na správne používanie formátovacích značiek, ako h1 až h6 pre nadpisy jednotlivých úrovní, výrazné písmo v texte atď. Ak je nadpis definovaný iba veľkosťou alebo farbou písma, nadpis nebude mať rovnaký význam pre vyhľadávač ako správne formátované nadpisy.

 

 

Správne vyplnenie metaznačiek

Metaznačky poskytujú základné informácie o webovej stránke, napríklad ako používa kódovanie, kto je jej autorom atď. Z hľadiska SEO je dôležité správne vyplniť hlavne metaznačku description, keywords, robots a revisit after.

 

Metaznačka description by mala obsahovať popis obsahu, ktorý sa nachádza na webovej stránke. Vyhľadávače prisudzujú tejto metaznačke pomerne veľkú váhu, preto je dôležité, aby bol správne popísaný obsah webu. Rovnako je vhodné, aby popis obsahoval kľúčové slová relevantné pre danú stránku.

 

Do metaznačky keywords (kľúčových slov) sa vložia kľúčové slová relevantné pre obsah webovej stránky. Tejto metaznačke prisudzujú rôzne vyhľadávače rôznu váhu, napriek tomu je odporúčané mať túto značku vyplnenú.

 

Metaznačka robots vyhľadávaču oznamuje, čo má daná stránka urobiť, teda či má alebo nemá indexovať, či má indexovať odkazy na tejto webovej stránke atď.

 

Metaznačka revisit after informuje robota vyhľadávača, za akú dobu má navštíviť webovú stránku, teda aká je predpokladaná doba jej aktualizácie.

 

 

 


Techniky ovplyvňujúce OFF-PAGE faktory

 

Linkbuilding – budovanie spätných odkazov

Táto technika z hľadiska SEO má podstatný význam, pretože pomáha pri získavaní spätných odkazov smerujúcich na webovú stránku. Pri linkbuildingu sa web registruje do katalógov, odkazy sa vkladajú do internetových diskusií, sociálnych sietí atď. Pri linkbuildingu je potrebné mať na pamäti, že odkazy smerujúce z rôznych stránok majú rôznu váhu s daným pagerankom tejto stránky. Hodnota pagerank informuje vyhľadávač o kvalite webových stránok, podľa nej potom priradí váhu aj odkazu. Rôzne sú tiež hodnotené kontextové odkazy, tzn. merané z webových stránok zaoberajúcich sa rovnakou témou ako cieľová stránka a odkazy nekontextové, teda zamerané na úplne inú tému.

 

 

Linkbaiting

Spôsob budovania odkazov prostredníctvom odkazovania je jeden z najťažších. Zmyslom linkbaitingu je vytvoriť obsah zaujímavý tak, že odkazy na webové stránky sa budú šíriť na internete, pretože stránka bude populárna medzi užívateľmi. Táto technika je niekedy označená aj ako virálny marketing.

 

 

Budovanie microsites

Microsites sú len malé rozsahom, ale sú špecializované na konkrétny produkt, produktový rad alebo službu. Ich zmysel spočíva vo vytvorení webových stránok s vysokým počtom výskytu malého okruhu kľúčových slov, čo zvyšuje relevanciu vo vyhľadávačoch. Preto pri vytvorení mikrostránky môžete dosiahnuť lepšiu pozíciu než u veľkého webu, napr. eshopu. Užívatelia sa najskôr dostanú po vyhľadaní dopytu na mikrostránku, ktorá sa následne presmeruje na hlavnú webovú stránku. Okrem toho že mikrostránka získa lepšiu pozíciu vo vyhľadávačoch, vytváranie mikrostránok má ešte jednu výhodu a to, že tieto satelitné weby poskytujú kvalitné a relevantné spätné odkazy.

 

 

 


Black Hat SEO techniky

Použitie nepovolených technik vyhľadávače dnes už pomerne ľahko odhalia a následne ich penalizujú. Penalizáciou môže byť zníženie pozície vo výsledkoch vyhľadávania alebo úplné vymazanie zo zoznamu s výsledkami vyhľadávania. V minulosti bolo skoro nemožné, aby tieto zakázané techniky vyhľadávače identifikovali, najmä v deväťdesiatych rokoch 20. storočia a kedy sa veľmi často využívali na webových stránkach. Ich popularita pramenila z toho, že webové stránky ktoré boli optimalizované pomocou Black hat SEO techník mali pre vyhľadávače veľmi vysokú relevanciu a boli umiestňované na popredných pozíciách.

 

V dnešnej dobe je ich využitie na ústupe práve vďaka zdokonaleným vyhľadávacím algoritmom a ich ľahšiemu odhaleniu. Dnes Black hat SEO techniky môžu fungovať iba vo veľmi krátkom časovom horizonte, do doby ich identifikácie vyhľadávačom a ich dlhodobý efekt je negatívny.

 

 

 

Často používané Black Hat SEO techniky

 

Cloaking

Na získanie lepších pozícií vo výsledkoch vyhľadávania sa vyhľadávačom zobrazuje iný obsah, ako vidia užívatelia. Obsah pre vyhľadávače môže byť prispôsobený na mieru algoritmom, ale návštevníkom môže naopak zobrazovať optimalizovanú webovú stránku.

 

Doorway page

Tak ako pri cloakingu je vyhľadávačom predložený iný obsah na špeciálne upravenej vstupnej stránke. Táto vstupná stránka obsahuje veľké množstvo neustále opakujúcich sa kľúčových slov alebo textových odkazov. Táto stránka je presmerovaná pomocou javascriptu na hlavnú webovú stránku, prípadne na cieľovú webstránku odkazujú na reklamné bannery.

 

Skrytý obsah

Použitie skrytého obsahu na stránke môže mať rôzne podoby. Text môže byť napríklad vložený pod obrázok alebo na pozadie vďaka farbe písma, môže byť skrytý pomocou CSS šablón alebo použitím nulovej veľkosti písma.

 

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah vzniká v prípade, ak sú identické texty vložené na viacerých rôznych URL adresách. Duplicitné obsahy vyhľadávače dokážu rozpoznať a následne indexovať iba jednu stránku s textom a ostatné ignorujú. Skôr ako o podvod sa často jedná o chybu pri programovaní webu, preto vyhľadávače duplicitné obsahy obvykle nepenalizujú.

 

Link farmy

Link farmy sa skladajú z mnohých webových stránok prepojených pomocou odkazov, čím dochádza k zvýšeniu ich pageranku. Prepojenie fariem patrí dnes k penalizovaným technikám a preto nie je vhodné odkazovať na ne a týmto spôsobom získať backlinky.