Monthly Archives - apríl 2017

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing Teda marketing vo vyhľadávačoch sú marketingové nástroje, ktoré Vašim webovým stránkam umožnia umiestniť sa vo vybraných vyhľadávačoch na čo najlepších pozíciách. Zmyslom je, aby užívateľovi internetu, ktorý zadá kľúčové slovo či ich frázu, bola zobrazená (umiestnená na vhodných pozíciách vo výsledku vyhľadávania) určitá webová prezentácia ponúkajúca požadovaný obsah a informácie. V SEM marketingu sa používajú dva marketingové nástroje.  Prvý nástroj je platená forma, kde sa využíva PPC (Pay Per Click) kampaň, čo je textová kampaň umiestnená na platených odkazoch priamo vo [...]

Read more...

Ako na SEO optimalizáciu

Ako na SEO optimalizáciu V prvom rade musíte zistiť, kto sú kľúčoví užívatelia, prípadne potenciálni klienti hľadajúci informácie na webe. Sú to zásadné informácie pre to, aby sme presnejšie identifikovali ich spôsob hľadania, potreby, zvyklosti, náročnosť a pod. Skladbe cieľovej skupiny užívateľov sa potom podriaďuje rozsah, štruktúra, ovládacie prvky, kľúčové slová aj samotný obsah webu. Podriaďte všetko potrebám svojich užívateľov !   Kľúčové slová – keywords Dôležitou informáciou je, aké zadávajú kľúčový užívatelia kľúčové slová, aby vyhľadali produkty alebo služby, ktoré ponúkate. Potom je nutné [...]

Read more...

Zmysel registrácie do katalógov

Zmysel registrácie do katalógov  Katalógy sú webové portály kde sú tematicky, väčšinou podľa nejakých kategórii, umiestnené odkazy na webové prezentácie. Takže každý katalóg má určité kategórie, do ktorej sa registruje webová prezentácia tematicky. Obsah stránok potom musí byť v súlade s kategóriou katalógu. Registrácie v katalógoch sú veľmi dôležité pre vyhľadávače, pretože väčšina vyhľadávačov hľadá informácie práve v katalógoch. Slovenských katalógov existuje cca 60 (o ktorých viem). Niektoré sú úplne zadarmo, na niektoré zas svoj zápis môžete umiestniť jedine za [...]

Read more...

Stratégia linkbuildingu vám ukáže cestu

Stratégia linkbuildingu vám ukáže cestu     Čo je stratégia linkbuildingu V rámci prípravy stratégie linkbuildingu zanalyzujem odkazový profil vášho webu a webov vašich konkurentov. Posúdim vašu odkazovú popularitu a nájdem nový potenciál a priestor pre jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie. Ukážem vám pokročilé spôsoby a možnosti získavania kvalitných spätných odkazov s prihliadnutím k špecifickým potrebám vášho webu.     Čo vám stratégia linkbuildingu prinesie Rozhodujete sa, či má pre vás linkbuilding zmysel a v akej forme a intenzite sa mu máte venovať? Pomôžem vám urobiť si [...]

Read more...

Dôležitosť kľúčových slov

Kľúčové slová a ich dôležitosť Už v názve zdôrazňujem dôležitosť výberu správnych kľúčových slov charakterizujúcich obsah stránky. Kľúčové slovo je termín, ktorý sa používa pre slová na webstránke. Mali by byť zhodné s kľúčovými slovami, ktoré napíšu do vyhľadávača používatelia hľadajúci informáciu.   Ak sú teda potenciálnymi používateľmi stránky povedzme veterinári, píše odbornou terminológiou. Ak sú nimi študenti, použije aj trochu slangu, podľa toho, z ktorej oblasti pochádzajú. Kľúčové slová môžu byť v texte dokumentu, texte spojení, prípadne v hlavičke html dokumentu v rámci meta prvkov. Výber [...]

Read more...

Marketingový slovník

Marketingový slovník 301 Redirect Stavový kód (response code), ktorým server hlási, že daná URL bola trvale presmerovaná na inú stránku. Využíva sa predovšetkým, v situáciach ,keď odstránim obsah z webu.   404 Ide o stavový kód, kde na zadanej URL nebol nájdený obsah. Jednou z možnosti je že uživateľ napísal nesprávne URL, alebo obsah bol zmazaný a URL nebolo presmerované.   A/B testovanie Konverzný pomer stránky ovplyvňuje celkovú výkonnosť kampane. Ak má kampaň slabé výsledky, treba sa pozrieť na to, či a ako by sa dal vylepšiť [...]

Read more...

Marketingový mix

Marketingový mix   Marketingový mix označuje spojenie štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré firma používa na dosiahnutie svojich cieľov. Tento model vyvinul Neil Borden okolo roku 1949, kedy začal prvýkrát používať toto slovné spojenie.   Marketingový mix prezentuje strategickú pozíciu produktu na trhu pomocou štyroch parametrov:   Výrobok – ktorý uspokojuje potreby zákazníka a označuje nielen samotný výrobok alebo službu ale aj sortiment, kvalitu, dizajn, obal, image výrobcu, značku, záruky, služby a ďalšie faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom , ako produkt uspokojí jeho očakávania.   Cenu [...]

Read more...