AdWords – Maximalizácia počtu konverzií

Ak je vaším cieľom získať z rozpočtu na marketing čo najviac konverzií, môže byť ťažké nastaviť správnu cenovú ponuku a vhodné úpravy cenových ponúk. Ako by ste mali minúť ďalšie euro, aby ste získali nového zákazníka? Chceme vám pomôcť, aby ste zo svojho rozpočtu vyťažili maximum, preto predstavujeme maximalizáciu počtu konverzií, novú stratégiu inteligentných ponúk, ktorá v každej aukcii automaticky nastavuje správnu cenovú ponuku, aby vám v rámci denného rozpočtu pomohla získať čo najviac konverzií.

 

AdWords – Maximalizácia počtu konverzií

Ak napríklad prevádzkujete maloobchod s odevmi a snažíte sa rýchlo vypredať štýly minulej sezóny, maximalizácia počtu konverzií vám pomôže dosiahnuť najvyšší možný počet predajov z existujúceho rozpočtu tým, že pri určovaní cenovej ponuky zohľadní také signály, ako sú remarketingové zoznamy, čas dňa, prehliadač a operačný systém. Inteligentné ponuky používajú technológiu strojového učenia Google, aby v každej reklamnej aukcii vykonali optimalizáciu pre konverzie, čo sa nazýva aj ponúkanie cien pri aukcii.

 

Spoločnosť Trex podnikajúca v oblasti luxusných paluboviek použila maximalizáciu počtu konverzií s cieľom vybudovať povedomie o značke a zaznamenala nárast počtu konverzií o 73 %:

 

„Chceli sme dosiahnuť vyšší počet konverzií z prioritných kampaní bez zvýšenia rozpočtov. V prvej testovacej kampani sme zaznamenali nárast počtu konverzií o 73 %, nárast konverzného pomeru o 59 % a pokles CZA o 42 % bez toho, aby sme zmenili preinzerovanú sumu.“ – Chris LaRoche, vedúci reklamného modelu PPC v spoločnosti Seer Interactive

 

 

 

Nastavenie maximalizácie počtu konverzií je jednoduché. Stačí prejsť na stránku nastavení kampane, kliknúť na položku Zmeniť stratégiu ponúkania cien a vybrať maximalizáciu počtu konverzií. Môžete túto funkciu otestovať, získať štatistiky a monitorovať stratégie ponúkania cien s cieľom zistiť ich výkonnosť.

Stratégiu ponúkania cien nastavte na maximalizáciu počtu konverzií a vyťažte zo svojho rozpočtu maximum.

 

Ďalšie informácie o maximalizácii počtu konverzií pomocou inteligentných ponúk nájdete v centre pomoci služby AdWords.

 

Uverejnil Josh Moser, produktový manažér služby AdWords

Share this post